2023-06-28   Elartikler til undervisningsbrug (Mercantec)
De deltagende skoler indkøber el-artikler til brug for undervisning. Følgende 2 skoler deltager i udbuddet: 1) Mercantec 2) TECHCOLLEGE Hver enkelt skole indgår selvstændig rammekontrakt, og optræder som selvstændig juridisk enhed i kontraktperioden. Kontraktstart er den 2. oktober 2023. Se udbuddet »
2017-01-16   Midtbyens Gymnasium og Viborg Banebro — Udbudsområde II (Mercantec)
Projektet Midtbyens Gymnasium omfatter opførelse af ca. 12 500 m² gymnasium og etablering af et P-areal på ca. 4 500 m² samt en Hærvejs-plads. Projektet er en del af et større projekt i området, som endvidere omfatter Viborg Banebro og tilstødende arealer i terræn, som udbydes særskilt. Gymnasiet er disponeret i 6 etager og indeholder faciliteter til gymnasievirksomhed, samt værkstedsfaciliteter for forskellige uddannelser. Bygningen er udformet i 2 bygningskroppe, der for hver etage er twistet, så der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark a/s Nord Brøndum stål Byggeselskabet Paulsen A/S DR Gulve KN Tagdækning A/S Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S Per Aarsleff A/S Raunstrup Byggeri A/S Riis entreprise Vils Entreprenørforretning a/s
2014-08-14   Bygherrerådgivning (Mercantec)
Mercantec ønsker at samle skolens erhvervsgymnasiale uddannelser på én adresse og dermed danne ét samlet erhvervsgymnasium. Se udbuddet »
2014-01-30   Mercantec — udbud af rengøring 2014 — prækvalifikation (Mercantec)
Nærværende udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Mercantec og Viden Djurs. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kongsvang Rengøringsservice A/S