Indkøb: Køge Menighedsråd

Et arkiveret indkøb

De seneste indkøb foretaget af Køge Menighedsråd

2023-06-02   Køge Kapel - Udbud af totalrådgivning (Køge Menighedsråd)
Nærværende udbud vedrører totalrådgivning (arkitekt-, ingeniør- og landskabsrådgivning) i forbindelse med design, projektering og opførelse af Køge Kapel. Kapellet skal opføres på samme parkgrund, hvor det nuværende Køge Kapel (opført 1954) ligger i dag. Det eksisterende kapels drift skal kunne fortsætte uændret indtil det nye tages i brug. Det nye kapel skal fungere til bisættelser og begravelsesceremonier og på grund af sin beliggenhed er det ønsket at kapellet med sin arkitektur skal indgå i samspil … Se udbuddet »