Indkøb: Kerteminde Forsyning - Varme A/S

5 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Kerteminde Forsyning - Varme A/S

2023-09-15   Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter - Kerteminde Forsyning - Varme A/S (Kerteminde Forsyning - Varme A/S)
Kerteminde Forsyning – Varme A/S har igangsat et projekt omhandlende konvertering af naturgaskunder i Munkebo, i alt ca. 1.440 potentielle tilslutninger, som dels ligger i forbindelse med eksisterende fjernvarmeområder og dels ligger udenfor. Størstedelen af disse er private husstande, men industrivirksomheder er også inkluderet.Rammeaftalen vil omfatte levering af Ordregivers forbrug af bl.a. præisolerede fjernvarmerør, bøjninger, buerør, afgreninger, muffer, skummaterialer, samlinger, ventiler, … Se udbuddet »
2023-09-04   Udbud på etablering og renovering af fjernvarmeledninger - Kerteminde Varme A/S (Kerteminde Forsyning - Varme A/S)
I rammeaftalens løbetid vil Ordregivers aktiviteter på ledningsområdet omfatte: Udbygning af ledningsnettet (nyanlæg), planlagt ledningsrenovering, reparation og vedligeholdelse af eksisterende ledningsnet. De årlige ydelser vil variere i mængder og dimensioner afhængigt af udbygningshastighed, bevillinger, efterspørgsel, myndighedsgodkendelser m.v. Der foreligger således ikke en hoved tidsplan for ydelserne. Ordregiver forventer, at der sammenlagt årligt vil blive købt for ca. 10,5-20 mio. kr. ekskl. … Se udbuddet »
2023-07-21   Udbud af Rammeaftale for etablering og renovering af fjernvarmeledninger (Kerteminde Forsyning - Varme A/S)
Kerteminde Forsyning – Varme A/S har igangsat projekt omhandlende konvertering af naturgaskunder i Munkebo,i alt ca. 1.440 potentielle tilslutninger, som dels ligger i forbindelse med eksisterende fjernvarmeområderog dels ligger udenfor. Størstedelen af disse er private husstande, men industrivirksomheder er også inkluderet.Den udbudte opgave omfatter således udrulning af distributions- og stikledninger til nye fjernvarmeområder iMunkebo, evt. renovering af eksisterende fjernvarmenet samt evt. etablering … Se udbuddet »
2023-07-12   Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter til et fuldt funktionsdygtigt ledningsanlæg med alarmsystem -... (Kerteminde Forsyning - Varme A/S)
I Rammeaftalens løbetid vil Ordregivers aktiviteter på ledningsområdet omfatte:Udbygning af ledningsnettet (nyanlæg)Planlagt ledningsrenoveringReparation og vedligeholdelse af eksisterende ledningsnetDe årlige leverancer vil variere i mængder og dimensioner afhængigt af udbygningshastighed, bevillinger, efterspørgsel, myndighedsgodkendelser m.v. Der foreligger således ikke en hovedtidsplan for leverancerne. Ordregiver forventer, at der sammenlagt årligt vil blive købt for ca. 10 mio. kr. ekskl. moms … Se udbuddet »
2022-06-21   Rådgiverudbud for konvertering fra naturgas til fjernvarme i Munkebo (Kerteminde Forsyning - Varme A/S)
Kerteminde Forsyning har planlagt iværksættelse af konvertering fra naturgas til fjernvarme i 3 delområder i Munkebo, Munkebo Nord, Øst og Syd. Der er i de 3 nye områder ca. 1.400 husstande der kan konverteres. Nærværende udbud har til formål at udpege Kerteminde Forsynings totalrådgiver til gennemførelse af projektet. Se udbuddet »