Indkøb: Hvidovre Fjernvarmeselskab v. EBO Consult A/S

2 arkiverede indkøb

Hvidovre Fjernvarmeselskab v. EBO Consult A/S har historisk set været en køber af industrimaskiner, køle- og ventilationsudstyr og varmevekslere, udstyr til luftkonditionering og køling, apparater til filtrering.

De seneste indkøb foretaget af Hvidovre Fjernvarmeselskab v. EBO Consult A/S

2023-06-23   Varmepumpe og varmecentral ved Avedøre Landsby (Hvidovre Fjernvarmeselskab v. EBO Consult A/S)
Hvidovre Fjernvarmeselskab ønsker at etablere en ny fjernvarmecentral i en nyopført bygning (råhus) ved Avedøre Landsby. Den nye fjernvarmecentral skal forsyne Avedøre Landby og et mindre tilstødende område, hvor der skal konverteres fra individuel naturgas til Fjernvarme. Varmecentralen etableres under en samlet totalentreprise. Entreprisen omfatter en komplet nøglefærdig varmecentral omfattende et luft-til-vand varmepumpeanlæg, et gasfyret kedelanlæg og tilhørende hjælpeanlæg og fjernvarmetilslutning. … Se udbuddet »
2023-06-07   NY VARMECENTRAL VED REBÆK NORD (Hvidovre Fjernvarmeselskab v. EBO Consult A/S)
Hvidovre Fjernvarmeselskab ønsker at etablere en ny fjernvarmecentral i den eksisterende varmecentral "Central Rebæk Nord". Den nye fjernvarmecentral skal forsyne et mindre område af Hvidovre Kommune, nord for jernbanen ved Vojensvej, hvor der skal konverteres fra individuel naturgas til Fjernvarme. Totalentreprisen omfatter en komplet nøglefærdig varmecentral omfattende et luft-til-vand varmepumpeanlæg, et gasfyret kedelanlæg og tilhørende hjælpeanlæg og fjernvarmetilslutning. Varmecentralen etableres i … Se udbuddet »