Indkøb: Holstebro Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Holstebro Kommune

2023-04-20   Personlig pleje og praktisk hjælp, afløsning, hverdagsrehabilitering og udvalgte delegerede sygeplejeydelser til... (Holstebro Kommune)
Udbud på levering af personlig pleje og praktisk hjælp, afløsning, hverdagsrehabilitering og udvalgte delegerede sygeplejeydelser til borgere i eget hjem i Holstebro Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Privathjælpen Holstebro ApS
2023-03-31   Vintertjeneste i Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Snerydning, kombikørsel og glatførebekæmpelse på offentlige veje og pladser Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kaj Bech
2022-10-25   Rottebekæmpelse (Holstebro Kommune)
Levering af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Holstebro og Lemvig Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mortalin A/S
2022-09-30   Vandløbsvedligeholdelse 2023 - 2026. Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Vandløbsvedligeholdelse 2023 - 2026 i Holstebro Kommune. Mulighed for op til tre gange 12 måneders forlængelse. Omfatter vedligeholdelse og grødeskæring med le, mejekurv og båd af samlet 392.687 meter vandløb og 79,7 ha sø. Derudover ekstraarbejder, særligt i form af oprensning af vandløb og sandfang. Se udbuddet »
2022-09-23   Udbud Park og Vejdrift - Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Drift og vedligehold af veje og grønne områder i Holstebro Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kaj Bech A/S
2022-06-24   Udbud af totalrådgivning for ny daginstitution i Halgård (Holstebro Kommune)
Ved nærværende udbud ønsker Holstebro Kommune, at indhente tilbud på totalrådgivning i forbindelse med opførsel af en ny daginstitution i Halgård beliggende sydøst for Holstebro. Daginstitutionen skal placeres tæt ved den eksisterende folkeskole og grænsende op imod det nye boligområde i Halgård Øst. Den nye daginstitution skal have naturen i centrum, og det bliver daginstitutionens mål at bringe naturen ind i børn og voksnes hverdag på en naturlig måde. Daginstitutionen skal samtidig være et … Se udbuddet »
2022-02-11   Skole- og Svømmekørsel (Holstebro Kommune)
Kørsel med folkeskoleelever til skole og svømning i Holstebro kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brande Buslinier ApS Holstebro Turistbusser ApS
2021-02-12   Befordring af elever til specialkompetence Holstebro og tilknyttede skoler, beskyttede værksteder og... (Holstebro Kommune)
Befordring af elever indenfor specialkompetence Holstebro og tilknyttede skoler, beskyttede værksteder, botilbud og specialbørnehaver samt kørsel til dagcentre og aktivitetscentre med ældre hjemmeboende borgere til Holstebro Kommune Se udbuddet »
2020-03-13   Begrænset udbud af totalrådgivning vedrørende ny daginstitution ved Nørre Boulevard Skolen, Holstebro (Holstebro Kommune)
Holstebro Kommune udbyder totalrådgivning af en ny daginstitution ved Nørre Boulevard Skole. Daginstitutionen skal rumme ialt 148 børn bestående af 3 vuggestue grupper med 16 børn, 4 børnehave grupper med 25 børn. Det forudsættes at nybyggeriet vil blive på ca. 1 700 m2, bruttoetageareal. Den nye daginstitution ønskes udformet og indrettet, så der opnås et velfungerende og harmonisk bygningsanlæg. Bygningerne skal fremtræde imødekommende og med et materialevalg, der inkluderer brug af miljørigtige … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pluskontoret Arkitekter A/S
2019-08-22   Levering af Forsikringer til Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Levering af Forsikringer til Holstebro Kommune. Se udbuddet »
2019-04-11   Levering af AIA-anlæg og service til Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Levering og opsætning af AIA-anlæg mv. til Holstebro Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ACN Sikring
2019-01-31   Udbud af 97 biler til Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Udbud på 97 biler til hjemmeplejen i Holstebro Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Leaseplan
2019-01-29   Levering af vask og leje af beklædning til Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Levering af vask og leje af beklædning til Holstebro Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2018-12-05   Rottebekæmpelse (Holstebro Kommune)
Rottebekæmpelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anticimex Anticimex A/S
2018-12-05   Rottebekæmpelse (Holstebro Kommune)
Rottebekæmpelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anticimex A/S
2018-09-21   Levering af Børnehjælpemidler samt Rollatorer og Arbejdsstole til KomUdbud (Holstebro Kommune)
Udbuddet vedrører indgåelse af en rammeaftale med en leverandør pr. delaftale om levering af genbrugshjælpemidler - nærmere bestemt børnehjælpemidler samt rollatorer og arbejdsstole - til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den pågældende rammeaftale. Deltagerkommuner pr. delaftale fremgår af udbudsmaterialet. Tilbudsgiver kan byde på én, flere eller alle delaftaler. Tilbudsevalueringen vil blive gennemført for de enkelte delaftaler hver for sig. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Etac A/S INVACARE A/S Medema A/S Mobilex A/S Onemed A/S Vela A/S
2018-08-08   Materialer til Sløjd, KomUdbud (Holstebro Kommune)
Udbuddet vedrører indgåelse af en rammeaftale med én leverandør om levering af materialer til sløjd til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den pågældende rammeaftale. Deltagerkommunerne fremgår af udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Linå A/S
2018-06-27   Nødkald og demenssikring til plejecentre i Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Holstebro Kommune ønsker at ensarte nødkald og demenssikringssystem på vores plejecentre, og udbyder derfor en ramme aftale på administrationssystem, samt modtagere og sensorer til brug for nødkald og demenssikring på vores plejecentre. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tunstall A/S
2018-03-21   Udbud på drift af hjælpemiddelsdepot for Struer Kommune, Lemvig Kommune og Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Lemvig, Struer og Holstebro kommune udbyder opgaven med drift af hjælpemiddelsdepot for kommunalt ejede hjælpemidler. Udbuddet omfatter drift af lager, samt transport, installation, lagerføring, vask, klargøring, registrering, indkøb, og reparation af hjælpemidler. Ordregiver ejer selv hjælpemidlerne, og udbuddet omfatter derfor ikke køb eller leje af hjælpemidler. Se udbuddet »
2018-03-06   Udbud på levering af komplette tandlægeunits med patientstole og tilbehør, teknisk udstyr samt flytning af tandteknisk udstyr (Holstebro Kommune)
Holstebro Kommune er ved at opføre nyt sundhedscenter, som skal rumme kommunens fremtidige tandklinik. I den forbindelse udbydes nedenstående produkter og ydelser: 17 Komplet unit med patientstol og tilbehør 26 Operatørstole 2 Dentalopvaskemaskiner 3 Kombinationsautoklave til hånd- og vinkelstykker 2 Anlæg til demineralisering af vand 2 Foliesvejser 1 Vibrator 1 Gipstrimmer 14 Enoralt røntgen apparat 2 Scanner til inorale røntgen 1 OTP/Cehp. Stort 2D røntgen 1 Centralt vandanlæg inkl. reservoirtank 2 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vestjysk Dental A/S
2017-11-30   EU-udbud på levering af Børnehjælpemidler samt Rollatorer og Arbejdsstole til KomUdbud (Holstebro Kommune)
Udbuddet vedrører indgåelse af en rammeaftale med en leverandør pr. delaftale om levering af genbrugshjælpemidler — nærmere bestemt børnehjælpemidler samt rollatorer og arbejdsstole — til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den pågældende rammeaftale. Deltagerkommuner pr. delaftale fremgår af udbudsmaterialet. Tilbudsgiver kan byde på 1, flere eller alle delaftaler. Tilbudsevalueringen vil blive gennemført for de enkelte delaftaler hver for sig. Se udbuddet »
2017-09-04   Udbud af genbrugshjælpemidler (Holstebro Kommune)
Udbuddet vedrører levering af genbrugshjælpemidler til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale. Delaftale 1 — Trækkerollatorer — børn Delaftale 2 — Siddesystemer — børn Delaftale 3 — Krydsramme kørestole — børn Delaftale 4 — Fastramme kørestole — børn Delaftale 5 — Rollatorer, standard — voksne Delaftale 6 — Rollatorer, terræn — voksne Delaftale 7 — Rollatorer, sideværts sammenklappelige — voksne Delaftale 8 — Arbejdsstol, el — voksne Delaftale … Se udbuddet »
2017-03-01   Udbud af svømmekørsel og 2 skoleruter i trekantsområdet i Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Den udbudte kørsel omhandler 2 skoleruter samt svømmekørsel med kørsel mellem kommunens skoler og svømmehal. Udbuddet omfatter tillige en obligatorisk option på dubleringskørsel af skolekørsel. Se udbuddet »
2016-11-03   Udbud af digitale læremidler (Holstebro Kommune)
Udbuddet vedrører levering af digitale læremidler til alle folkeskoler i Holstebro Kommune, Læringsportalerne skal bidrage til at løse den samlede undervisningsopgave for de enkelte fag og opfylde alle læringsmål og Forenklede Fælles Mål for samtlige fag for klassetrinene 0-10 klasse, som er omfattet af dette udbud. Holstebro Kommune ønsker at indgå en aftale med 1 leverandør på levering af digitale læremidler/læringsportaler til alle fag og klassetrin. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gyldendal Uddannelse
2016-05-04   Totalrådgivning — Nørre Boulevard Skolen (Holstebro Kommune)
Projektet Nørre Boulevard Skolen omfatter om- og tilbygning ifm. ændring af skoledistrikter. Se udbuddet »
2016-03-04   Udbud på rengøring og vinduespolering for Holstebro Kommune og Lemvig Kommune (Holstebro Kommune)
Rengøring og vinduespolering af administrationsbygninger, skoler og institutioner mfl. i Holstebro Kommune og Lemvig Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forenede Service A/S Jydsk Miljø A/S
2016-02-04   Totalrådgivning (Holstebro Kommune)
Projektet Nørre Boulevard Skolen omfatter om- og tilbygning ifm. ændring af skoledistrikter. Se udbuddet »
2015-06-15   Udbud af daglige bankforretninger (Holstebro Kommune)
Udbuddet vedrører levering af daglige bankforretninger til Holstebro Kommune. Rammekontrakten bliver gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af Holstebro Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nordea Bank Danmark A/S
2015-03-18   Udbud af kørsel til specialskoler og dagcentre mv (Holstebro Kommune)
Udbuddet omfatter 3 delaftaler på kørsel til specialskoler, væresteder og dagcentre mv. Udbudspakke 1 — specialklassekørsel delaftale 1 Kørsel med elever til kommunens specialklasser jf. folkeskoleloven mfl. (Delaftale 1) Udbudspakke 2 — skolekørsel — delaftale 2 Kørsel med elever til Storåskolen, Storåskolen afd. Måbjerg, Mariebjerg. Værksteder, aktivitets og samværstilbud, botilbud; Multihuset, Skovlund, H.L.T, Gl. Struervej BH samt Børnehaven Frejashus. mfl. Udbudspakke 3 — kørsel til dagcentre — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Holstebro Taxa Holstebro Turistbusser ApS Skjern Bilen Specialruter A/S
2014-12-04   Udbud på operationel leasing af biler (Holstebro Kommune)
Operationel leasing af 87 biler til Holstebro kommunes hjemmepleje, for en periode på 4 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KommuneLeasing
2014-11-07   Udbud af forsikringsydelser (Holstebro Kommune)
Forsikring af bygninger, løsøre, motorkøretøjer, ansvar og arbejdsskade. Policerne tegnes for en periode der starter den 1.4.2015 og slutter den 31.12.2017 — præmien og vilkår fastlåses til og med den 31.12.2016. aftaler indgås med mulighed for forlængelse med 1 subsidiært 2 år. Det er muligt af afgive tilbud på enkelte forsikrings brancher, uden at dette anses som ukonditionsmæssigt. Efter placering af forsikringer, skal forsikringsselskabet arbejde direkte sammen med kommunen uden forsikringsmægler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring Gjensidige Forsikring
2014-09-15   Drift og vedligehold af veje og grønne områder i Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Dette udbud omfatter drift og vedligehold af veje og grønne områder i Holstebro Kommune. Opgaven udbydes som én entreprise. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på hele entreprisen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kaj Bech A/S
2014-08-28   Revision for Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Holstebro Kommune ønsker at etablere en aftale med et revisionsfirma. Aftalen vil omfatte basisrevision jf. udbudsdokumenterne, samt særydelser som også er beskrevet i udbudsdokumenterne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PriceWaterhouseCoopers
2014-07-31   Udbud af forsirkingsydelser (Holstebro Kommune)
Forsikring af bygninger, løsøre, motorkøretøjer, ansvar og arbejdsskade. Policerne tegnes for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse 2 x 1 år. Det er muligt at afgive tilbud på enkelte lines uden dette anses som ukonditionsmæssigt. Efter placering af forsikringer, skal forsikringsselskabet arbejde direkte samme med kommunen uden forsikringsmægler. Se udbuddet »
2014-06-16   Nøglesystem til Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Holstebro kommune udbyder kontrakt på anskaffelse af elektronisk nøglesystem til anvendelse på kommunens ældreboliger, plejeboliger og hos kommunens borgere i øvrigt der er visiteret til blandt andet pleje og/eller nødkald. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tunstall A/S
2014-03-11   Etape 1 — Sønderlandsskolen — Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Omfatter etape 1 af sammenlægning af Sønderlandsskolen og Nørrelandsskolen til en ny skole — Sønderlandsskolen i Holstebro. Der udføres nedbrydning af dele af den nuværende Sønderlandsskole og genopførelse af nye bygninger på eksisterende grund og på nye grundarealer. Der udføres renovering og ombygning af enkelte nyere bygninger på Sønderlandsskolen. Opgaven omfatter også opførelsen af en ny sportshal i forbindelse med den nye skole. Opgaven udbydes entrepriseopdelt. E1 Råhus-/murerentreprisen … Se udbuddet »
2014-02-07   Nøglesystem til Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Holstebro kommune udbyder kontrakt på anskaffelse af elektronisk nøglesystem til anvendelse på kommunens ældreboliger, plejeboliger og hos kommunens borgere i øvrigt der er visiteret til blandt andet pleje og nødkald. Se udbuddet »
2013-12-02   Udbud af rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte (Holstebro Kommune)
Rottebekæmpelse og indsats mod herreløse katte i Holstebro Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KILTIN A/S
2013-10-04   Udbud på gasanlæg, samt gasleverance (Holstebro Kommune)
Etablering, drift og vedligehold af gasanlæg til tankning af 10 bybusser, samt levering af gas til drift af 10 bybusser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HMN Gashandel A/S
2013-05-22   Udbud på tandregulering i Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Varetagelse af Kommunens samlede forpligtelse til ortodontisk visitation og behandling af børn og unge under 18 år, som er tilknyttet en kommunal tandklinik i Holstebro Kommune, herunder patienter fra andre kommuner, som er tilmeldt kommunal klinik i Holstebro Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Specialtandlæge Søren Povlsen
2012-10-26   Holstebro Kommune, Om-/nybygning af Sønderlandsskolen - Prækvalifikation til totalrådgivning (Holstebro Kommune)
I forbindelse med ændringer af skolestrukturen i Holstebro Kommune sammenlægges Sønderlandsskolen og Nørrelandsskolen til en ny skole – Sønderlandsskolen. Den nye skole etableres ved nedbrydning af dele af den nuværende Sønderlandsskole og genopførelse af nye bygninger på eksisterende grund og nye grundarealer. Det påregnes, at der desuden skal renoveres og ombygges dele af nyere bygninger på Sønderlandsskolen. Det samlede ombygnings- og tilbygningsareal forventes at andrage ca. 9 000 m². Der skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S
2012-08-31   Vaske-lejeaftale på beklædning til sundhed og ældreområdet i Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Vask og leje aftale til sundhed og ældreområdet i Holstebro Kommune. Aftalen omfatter beklædning til ca. 1 100 medarbejder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2012-08-03   Udbud af AIA anlæg, servicering og management kontrolsystem (Holstebro Kommune)
Holstebro Kommune har besluttet at udbygge og modernisere sikringen af kommunens bygninger. Derfor indhentes der tilbud på: Levering og opsætning af AIA anlæg på ca. 20 skoler i Holstebro Kommune. Priser på udstyr og installationstimer, til 80 lokationer i Holstebro Kommune. Service på installerede anlæg i en 4 årig periode i henhold til AIA kataloget fra Forsikring & Pension. (option). Management kontrol system (option). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Viruma Aps
2012-07-12   Administrative klienter til Holstebro Kommune (Zero-klienter og bærbare computere) (Holstebro Kommune)
Udbuddet vedrører levering og opstilling af ca. 1 400 zero klienter, ca. 300 bærbare computere og ca. 1 400 skærme til Holstebro Kommune. Samt sikker og miljømæssig rigtig bortskaffelse af et tilsvarende antal gamle enheder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Atea A/S
2012-06-04   Udbud på servere og storage infrastruktur til Holstebro Kommune (Holstebro Kommune)
Udbuddet omhandler produkter og konsulentydelser og omfatter følgende: Hardware o Servere o Bladechassiser o Storage. Konsulentydelser. Uddannelse. Producent support aftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Axcess
2012-05-22   Indkøb af elektricitet til Holstebro Kommunes forbrugssteder (Holstebro Kommune)
Indkøb af elektricitet til Holstebro Kommunes forbrugssteder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Midtjysk Elhandel A/S Syd Energi Salg A/S
2012-05-22   Udbud af omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommuner (Holstebro Kommune)
Udbud af omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommuner. DANMARK. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Avaleo ApS
2012-04-04   Udbud på elevbefordring (Holstebro Kommune)
Kørsel med elever til specialklasser, værksteder, aktivitets og samværstilbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gunners Taxi Skjern Bilen Specialruter A/S