Indkøb: Forsyning Helsingør A/S

12 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Forsyning Helsingør A/S

2023-06-09   Transport af affald fra lokale genbrugspladser (Forsyning Helsingør A/S)
Afhentning og transport af affald fra ca. 30 lokale genbrugspladser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marius Pedersen A/S
2023-05-17   Tømning og transport af containere fra genbrugspladser (Forsyning Helsingør A/S)
Entreprisen omfatter transport af affald internt, på og fra Skibstrup Affaldscenter samt transport af affald internt, på og fra Helsingør Genbrugsplads. Se udbuddet »
2021-05-31   Forbehandling og genanvendelse af madaffald (Forsyning Helsingør A/S)
Dette udbud omfatter forbehandling og genanvendelse af madaffald indsamlet af Forsyning Helsingør Affald A/S i Helsingør Kommune. Madaffaldet vil blive leveret af Forsyning Helsingør Affald A/S på det af den valgte tilbudsgiver oplyste forbehandlingsanlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GemiDan A/S
2019-05-02   Tømning og transport af containere fra Skibstrup Affaldscenter samt lokale genbrugspladser (Forsyning Helsingør A/S)
Entreprisen omfatter transport af affald internt på og fra Skibstrup Affaldscenter mv. samt transport af affald fra lokale genbrugspladser ved etageboliger i Helsingør Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS A/S Transport & Spedition
2017-10-31   Rammeaftale for etablering af flyverstik i Helsingør (Forsyning Helsingør A/S)
Forsyning Helsingør ønsker at tilkoble nye private kunder og industri kunder til det eksisterende fjernvarmenet i Helsingør. Se udbuddet »
2017-06-01   Levering af fjernvarmeveksler units til boliger (Forsyning Helsingør A/S)
Levering af fjernvarmeveksler units til boliger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gemina Termix A/S
2017-06-01   Rammeaftale for etablering af stikledninger i Helsingør (Forsyning Helsingør A/S)
Forsyning Helsingør ønsker at tilkoble nye private kunder og industri kunder til det eksisterende fjernvarmenet i Helsingør. Se udbuddet »
2017-06-01   Rammeaftale for montage af fjernvarmeunits til boliger (Forsyning Helsingør A/S)
VVS-arbejder i forbindelse med montage af fjernvarmeunits hovedsagligt udstyret med gennemstrømningsvekslere til opvarmning af brugsvand i boliger i Helsingør. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MIH VVS ApS
2016-10-11   Tømning af bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere (Forsyning Helsingør A/S)
Udbuddet omfatter 16 delkontrakter: Delkontrakterne 1-8 (tømning af bundfældningstanke/septiktanke) Delkontrakterne 9-12 (tømning af samletanke) Delkontrakterne 13-14 (tømning af fedtudskillere). Der kan ansøges om prækvalifikation til en, flere eller alle delkontrakter. Hver delkontrakt har karakter af en rammeaftale, som indgås mellem én af de deltagende forsyninger (»Ordregiver«) og vindende tilbudsgiver (»Leverandøren«). Det fremgår af beskrivelsen af de enkelte delkontrakter, hvilken Ordregiver, som … Se udbuddet »
2015-11-27   HØK, Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk, B1 Modningsentreprise (Forsyning Helsingør A/S)
Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker at forny det eksisterende kraftvarmeværk ved at opføre en et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, som placeres i umiddelbar nærhed af det eksisterende kraftvarmeværk på Energivej. Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i delentrepriser. Nærværende entreprise omfatter modningsarbejderne. Modningsarbejderne omfatter rydning af grund, jordarbejder (15 000 m afgravning, 3 000 m indbygning), etablering af byggeplads til 100 mand, inkl. forsyninger, omlægning af ledninger i jord … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Barslund A/S
2014-07-04   Prækvalifikation — levering og montage af fjernaflæste el-, vand- og varmemålere med tilhørende... (Forsyning Helsingør A/S)
Annonceringen vedrører prækvalifikation til afgivelse af tilbud vedrørende levering og montage af fjernaflæste elektroniske målere for el (ca. 19 000 stk.), vand (ca. 18 500 stk.) og varme (ca. 3 500 stk.) samt levering, etablering og idriftsættelse af tilhørende kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem. Etableringen af fjernaflæsningen skal finde sted over en ca. 1-årig periode med afslutning ultimo december 2015. Leverancen opdeles efter aftale i en række geografiske delområder. Leverancen omfatter, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kamstrup A/S
2013-07-01   Forsikringsdækning for Forsyning Helsingør A/S (Forsyning Helsingør A/S)
Forsikringsdækning for bygning, løsøre, driftstabs- og maskinforsikring, all risks, entreprise, erhvervs- og produktansvar, bestyrelses- og direktionsansvar, arbejdsskade, auto, kriminalitet og miljøskade. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Alm Brand Codan Gjensidige Forsikring If skadeforsikring Risk Point