Indkøb: Esbjerg Kommune, Ejendomme

3 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Esbjerg Kommune, Ejendomme

2023-09-25   Udbud af rammeaftale om totalrådgivning, arkitektydelser (Esbjerg Kommune, Ejendomme)
Udbuddet vedrører indgåelse af en rammeaftale vedrørende totalrådgivning, arkitektydelser for Esbjerg Kommune, Ejendomme. Rammeaftalen vil have en varighed på 4 år, og vil blive indgået med 2 tilbudsgivere. Rammeaftalen anslås at have en værdi på 16 mio. kr., og den maksimale værdi af rammeaftalen anslås til at være 22 mio. kr. ekskl. moms over 4 år. For at sikre kontinuitet i opgaveløsning samt ud fra omkostning- og effektivitetsbetragtninger udbydes rådgivningsopgaverne i en samlet rammeaftale. Esbjerg … Se udbuddet »
2020-10-19   Rammeaftale for CTS-arbejder i Esbjerg kommunes bygninger (Esbjerg Kommune, Ejendomme)
Rammeudbuddet omfatter etablering af nye fremtidssikrede CTS-anlæg, fremtidssikret udbygning og deludskiftning på eksisterende CTS-anlæg samt daglig support til kommunens driftspersonale og mulighed for online assistance. Derudover omfatter arbejdet vedligeholdelse af dokumentation af eksisterende og nye CTS-anlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: O&J CTS A/S
2020-06-04   Rammeaftale for CTS-arbejder i Esbjerg kommunes bygninger (Esbjerg Kommune, Ejendomme)
Rammeudbuddet omfatter etablering af nye fremtidssikrede CTS-anlæg, fremtidssikret udbygning og deludskiftning på eksisterende CTS-anlæg samt daglig support til kommunens driftspersonale og mulighed for online assistance. Derudover omfatter arbejdet vedligeholdelse af dokumentation af eksisterende og nye CTS-anlæg. Se udbuddet »