2023-05-17   Totalentreprisekontrakt - Etablering af fliskedelanlæg til Egedal Fjernvarme (Egedal Fjernvarme A/S)
Udbuddet vedrører etablering af komplet minimum 7 MW leveret varme og maksimum 8 MW indfyret hedtvands fliskedelanlæg hos Egedal Fjernvarme A/S (herefter betegnet udbyder) på adressen Dam Holme 4B, 3660 Stenløse, matrikel 25a. Etablering af fliskedelanlæg omfatter opførelse af tekniske anlæg herunder kobling til fjernvarme, absorpti-onsvarmepumpe, elektrofilter, røggasrensning, røranlæg og rørføringer, pumper, ventilation, el tilslutning, el komponenter , SRO m.m. og om nødvendigt en tilbygning som … Se udbuddet »
2022-08-01   Rammeaftale vedr. levering og montering af fjernvarmeunits (Egedal Fjernvarme A/S)
Udbuddet vedrører levering og montering af fjernvarmeunits for Egedal Fjernvarme A/S og E.ON Danmark A/S i Frederikssund. Der indgås to separate rammeaftaler, som begge tildeles det vindende tilbud. Vinderen af udbuddet tildeles således en selvstændig rammeaftalekontrakt med henholdsvis Egedal Fjernvarme og E.ON Danmark A/S i Frederikssund. De to rammeaftaler vil efter kontraktindgåelse fungerer som to selvstændige kontrakter, som er uafhængige af hinanden. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Poul Sejr Nielsen - Service
2021-09-10   Rådgivningsydelser inden for drifts- og anlægsopgaver i relation til fjernvarme (Egedal Fjernvarme A/S)
Udbuddet vedrører rådgivningsydelser inden for projektering, udbud, byggeledelse, tilsyn og gennemførelse af opgaver af drifts- og anlægsopgaver i relation til fjernvarme, både varmeproduktion og varmedistribution, for Egedal Fjernvarme. Ydelserne udbydes i to delkontrakter – henholdsvis: • Delkontrakt 1 - Varmeproduktion og • Delkontrakt 2 - Varmedistribution. Ydelserne omfattet af Delkontrakt 1 - Varmeproduktion vil hovedsageligt omfatte rådgivning i forbindelse med opførsel og idriftsættelse af store … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Damgaard Rådgivende Ingeniører ApS Niras A/S
2017-02-15   Bygningsentreprise for flisfyret varmevære i hovedentreprise (Egedal Fjernvarme A/S)
Egedal Fjernvarme A/S skal etablere et 6,3 MW flisfyret varmeværk for kondenserende drift. Denne kontrakt vil omfatte bygningsentreprise for varmeværket i hovedentreprise. Se udbuddet »
2016-09-05   El- og maskinleverance for flisfyringsanlæg (Egedal Fjernvarme A/S)
Egedal Fjernvarme skal etablere et 6,3 MW (indfyret) flisfyret varmeværk for kondenserende drift. Denne kontrakt vil omfatte den komplette el- og maskinleverance inkl. design, levering, montering og idriftsættelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Euro Therm A/S