Indkøb: Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og Kapacitet

Et arkiveret indkøb

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og Kapacitet har historisk set været en køber af sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr, nød- og sikkerhedsudstyr og brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr.

De seneste indkøb foretaget af Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og Kapacitet

2023-05-17   EU-udbud med forhandling vedr. Brand- og sikringssystemer til Sdr. Omme fængsel (Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og Kapacitet)
EU-udbud vedr. brand- og sikringssystemer til nyt fængsel Sdr. Omme til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Udbuddet omfatter sikringsteknisk design på større byggeri, hvor der er stor teknisk kompleksitet, og hvor installationsarbejdet kræver stor brugertilpasning samt bygherreinddragelse. Opgaven udbydes som en sikringsentreprise i henhold til AB18. Se udbuddet »