2023-09-24   CTR I/S - Forsikringsudbud (CTR I/S)
CTR I/S ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler: Delaftale 1: Erhvervs all risks og maskinforsikring Delaftale 2: Årsentreprise Der henvises til udbudsmaterialet og de respektive kravspecifikationer. Forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2024. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S
2023-06-20   CTR FVC - 100MW Elkedel - Levering og installation af elkedelanlæg (CTR I/S)
Centralkommunernes transmissionsselskab – CTR, ønsker at udskifte to af i alt 4 oliefyrede kedler som udgør den nuværende spidslastcentral på Frederiksberg - FVC. Projektet er opdelt i flere entrepriser, hvor nærværende udbud omhandler levering og installation af 100 MW elkedelanlæg, fordelt på to kedler med 50 MW på hver. Se udbuddet »
2023-05-25   CTR FVC - 100MW elkedel - HSP og trace (CTR I/S)
Udbuddet omhandler levering af en komplet forsyning fra Energinets transformerstation, LIN, Finsensvej 74A, 2000 Frederiksberg, til Frederiksberg Forsynings bygning på Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg. Dette indebærer; tegninger, settings, beskyttelse, kabler, transformer, fundament for transformer, relæer, 10kV koblingsudstyr, programmering af beskyttelsesrelæer, samt indkøb af disse, altså alt fra start til slut af projekt. Se udbuddet »
2022-07-29   Udbud af forsikringsprogram (CTR I/S)
Udbuddet omfatter CTR's forsikringsbehov for: All Risk-, erhvervs/produktansvar-, arbejdsskade-, motorkøretøj-, entreprise-, ulykke-, rejse- og direktions/bestyrelsesansvarsforsikring. Der indgåes særskilt aftale for hver forsikringstype. ”Udbuddet er omfattet af EU-direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet). Som udelukkelses- og udvælgelseskriterier anvendes de objektive regler og kriterier, der fremgår af udelukkelsesgrundene i artikel 57 i direktiv 2014/24/EU (Udbudsdirektivet) på de vilkår … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring
2018-08-01   80MW Elkedel. Fremføring af elektrisk forsyning til elkedel - prækvalifikation (CTR I/S)
Den udbudte opgave udbydes som vareindkøb og værdien af dette udbud forventes at udgøre 8-11 000 000 DKK. Udbuddet omhandler levering af en komplet forsyning fra Radius transformerstation og til CTR bygning på Transformervej 7 i Herlev (Gladsaxe Kommune). Dette indebærer oplæg (tegninger, settings, beskyttelse, kabel, transformer, fundament for transformer, relæer, 10kV koblingsudstyr, programmering af beskyttelsesrelæer, samt indkøb af disse) altså alt fra start til slut af projekt. Levering af et … Se udbuddet »
2018-07-19   Fremføring af elektrisk forsyning til el-kedel (CTR I/S)
Leverancen er en totalentreprise hvor leverandøren håndterer og tager sig af alt fra Energinet 132 kV endemuffer og til 10 KV endetermineringer på 2x40 MW elkedel. Arbejdet foregår på Energinets transformerstation på Transformervej 7 i Herlev (Gladsaxe Kommune). Endelig kontrahering er med forbehold for, at CTR’s direktion godkender FID (Final Investment Decision). Se udbuddet »
2018-05-08   Udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (CTR I/S)
CTR I/S (Ordregiver) udbyder herved en rammeaftale for Ordregivers indkøb af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Ordregivers varmetransmissionsvirksomhed - herunder men ikke begrænset til - teknisk rådgivning og bistand til gennemførelse af projekt- og vedligeholdelsesarbejder på Ordregivers fjernvarmenet. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivet (Direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014). Den udbudte ydelse er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.4. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2017-08-25   Udbud med forhandling i relation til forsikringer (CTR I/S)
CTR I/S ønsker tilbud på indgåelse af forskringskontrakter for All Risk-, erhvervs/produktansvar-, arbejdsskade-, motorkøretøj-, entreprise-, ulykkes-, rejse- og direktions/bestyrelseansvarsforsikring. Der indgåes særskilt aftalte for hver forsikringstype. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://aonline.aon.com Brugernavn: Insurer53All. Adgangskode: sdf53LOP1. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Gjensidige Tryg
2017-03-23   Levering og installation af 40 MW elkedelanlæg (CTR I/S)
Udbuddet omhandler levering af totalentreprise på leverance og installation af et elkedelanlæg, som skal anvendes til varmtvandsproduktion på op til 40 MW i CTR bygning på Hagedornsvej 2, 2820 Gentofte. Se udbuddet »
2016-12-22   Fremføring af elektrisk forsyning til el-kedel (CTR I/S)
Udbuddet omhandler levering af en komplet forsyning fra Radius transformerstation og til CTR bygning på Hagedornsvej 2, 2820 Gentofte. Dette indebærer oplæg (tegninger, settings, beskyttelse, kabel, transformer, fundament for transformer, relæer, 10,5 kV koblingsudstyr, programmering af beskyttelses relæer samt indkøb af disse) altså alt fra start til slut af projekt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CTR EWII EWII Teknik A/S
2015-02-20   Rammeaftale for indkøb af drev med tilhørende aftale om servicering af drevene (CTR I/S)
Rammeaftale for indkøb af drev, frekvensomformere, til brug for transmissionssystemet for fjernvarme i Hovedstadsområdet. Indkøb, levering og montering sker ved udskiftning i forbindelse med vedligehold og ved havari. Drevene vil være af forskellig størrelse fra 45 kW til omkring 500 kW, med hovedvægten indenfor størrelsen 160 kW til 500 kW. Det forventes at der kan blive brug for op til 35 drev i løbet af de første 4 år af rammeaftalens løbetid. Som en del af rammeaftalen vil der blive indgået en aftale … Se udbuddet »
2012-10-02   CTR I/S - Udbud af forsikringsaftaler (CTR I/S)
CTR I/S ønsker med virkning fra den 1.1.2013, at indgå en forsikringskontrakt inden for området: a: Motorkøretøjsforsikring, b: Arbejdsskadesforsikring. Udbudsmaterialet indeholder bestemmelser om en række mindstekrav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: First Marine A/S Gjensidige Forsikring
2012-10-02   CTR I/S - Udbud af forsikringsaftaler (CTR I/S)
CTR I/S ønsker med virkning fra den 1.1.2013, at indgå en forsikringskontrakt inden for området: a: Bygning-, entreprise- og løsøreforsikring, b: Erhvervs- og produktansvar. Udbudsmaterialet indeholder bestemmelser om en række mindstekrav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tryg forsikring Tryg Forsikring A/S