Indkøb: Brønderslev Kommune

17 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Brønderslev Kommune

2023-07-18   Brønderslev Kommune - Forsikringsudbud (Brønderslev Kommune)
Brønderslev Kommune ønsker tilbud på en eller flere af følgende delaftaler: Delaftale 1: Bygnings- og løsøreforsikring samt entreprise Delaftale 2: Ansvarsforsikring Delaftale 3: Kommunalt ledelsesansvar Delaftale 4: Professionelt ansvar Delaftale 5: Autoforsikring Delaftale 6: Katastrofedækning/arbejdsskader Delaftale 7: Arbejdsskade – Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Delaftale 8: Kollektive ulykke Delaftale 9: Kriminalitet Delaftale 10: Søfart Delaftale 11: Passageransvar Delaftale 12: Skov Delaftale … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2023-02-14   Danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl (Brønderslev Kommune)
Udbuddet vedrører levering af danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. til Brønderslev Kommune i henhold til bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Se udbuddet »
2022-01-21   Margrethelund Plejecenter (Brønderslev Kommune)
Udbud af totalentreprise til renovering af Margrethelund Plejecenter i Dronninglund. Renovering af 77 plejeboliger fordelt på 7 afdelinger i hvert deres bygningsafsnit med hhv. tre afsnit á 12 boliger, tre afsnit á 10 boliger og ét afsnit á 11 boliger. Alle bygningsafsnit tilgås fra en fælles vinterhave, der fungerer som et samlingspunkt for plejecentret. De 7 afdelinger har hver tilknyttet et fælles opholdsareal, hvor beboerne har spise- og opholdsstue. Hvert afsnit har ligeledes tilknyttet et … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Færch & Co. A/S
2021-12-06   Indkøb af affaldsbeholdere (Brønderslev Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af affaldsbeholdere til Brønderslev Kommune. Indkøbet er opdelt i to særskilte delaftaler: Delaftale 1 omfatter en hovedleverance af ca. 14.550 stk. 240 liter to-kammer beholdere, 550 stk. 240 l beholdere og 850 stk. 140 l beholdere. Alle beholdere er 2-hjulede. Hertil kommer supplerende leverancer af 140 l og 240 l beholdere og reservedele i kontraktperioden fra 2022 til og med 2026. I delaftale 1 indgår samtidig en option på klargøring og udbringning af 240 l beholderne fra … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AVK Plast A/S
2021-09-08   Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg (Brønderslev Kommune)
Brønderslev Kommune udbyder den daglige drift og vedligeholdelse af samtlige vejbelys-ningsanlæg i kommunen, herunder beredskab, udbedring af fejl og mangler, forebyg-gende vedligeholdelse samt udførelse af eftersyn og lyskildeudskiftninger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NORD ENERGI TEKNIK A/S
2021-03-12   Indsamling af rest-og madaffald samt miljøkasser (Brønderslev Kommune)
Udbuddet vedrører indsamling af restaffald og madaffald samt miljøkasser i Brønderslev Kommune. Kontraktperioden løber fra 1. oktober 2022 til og med den 30. september 2025. Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 4 x ½ år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: meldgaard MILJØ A/S
2020-11-30   Margrethelund Plejecenter (Brønderslev Kommune)
Udbud af totalentreprise til renovering af Margrethelund Plejecenter i Dronninglund. Margrethelund Plejecenter er opført i 1974 og består i dag af 74 plejeboliger fordelt på 6 afdelinger i hvert deres bygningsafsnit med hhv. 2 afsnit á 13 boliger og 4 afsnit á 12 boliger. Alle bygningsafsnit tilgås fra en fælles vinterhave, der fungerer som et samlingspunkt for plejecentret. De 6 afdelinger har hver tilknyttet et fællesopholdsareal, hvor beboerne har spise- og opholdsstue. Hvert afsnit har ligeledes … Se udbuddet »
2020-04-03   Vandløbsvedligeholdelse i Brønderslev Kommune (Brønderslev Kommune)
Udbuddet omfatter regelmæssig vedligeholdelse og grødeskæring af i alt ca. 183 km vandløb årligt fordelt på 6 entrepriser; 2 entrepriser med mejekurv og 4 entrepriser med håndredskaber. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bjerregrav Entreprenørforretning APS HedeDanmark A/S
2020-01-10   Udkørsel af døgnkost (Brønderslev Kommune)
Udkørsel af døgnkost. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DPE København ApS
2019-09-24   Brønderslev Kommunen - Forsikringsudbud (Brønderslev Kommune)
Udbud af nogle af kommunens forsikringer - se udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring Protector Forsikring
2015-08-26   Renovering samt drift og vedligeholdelse af vejbelysningen i Brønderslev Kommune (Brønderslev Kommune)
Projektet gennemføres primært som renovering af vejbelysningsanlæg I hele Brønderslev Kommune, herunder udskiftning af armaturer, masteindsatse mm. Der renoveres og udskiftes ca. 3 900 armaturer. Derudover skal entreprenøren varetage drift og vedligeholdelse af kommunens ca. 8 500 vejbelysningsarmaturer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NYFORS
2014-07-11   Udbud af snerydning 2014 (Brønderslev Kommune)
Udførelse af snerydning i vinterperioden 2014/2015. Se udbuddet »
2012-09-27   ESCO projekt på udvalgte kommunale ejendomme i Brønderslev Kommune (Brønderslev Kommune)
Hensigten med nærværende udbud er at gennemføre et udbud af energibesparende foranstaltninger med sigte på at opnå væsentlige energibesparelser i et udvalgt antal af Brønderslev Kommunes bygninger gennem energieffektiviseringer. De overordnede mål for udbuddet er i ikke prioriteret rækkefølge: 1. at hæve bygningsstandarden, herunder reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, 2. at forbedre indeklimaet og 3. at reducere energiforbruget via energieffektiviseringer og omkostningerne hertil. Brønderslev … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Glenco A/S
2012-06-09   Udbud af specialkørsel i Brønderslev Kommune (Brønderslev Kommune)
Kørsel til specialklasser og institutioner i Brønderslev Kommune. Se udbuddet »
2012-05-14   Vedligeholdelse af vandløb i Brønderskev Kommune (Brønderslev Kommune)
Vedligeholdelse af kommunale vandløb i Brønderslev Kommune. Vedligeholdelsen omfatter beskæring af plantevækst i vandløbene (grøde) og plantevækst på kanterne (kantvegetation). Vedligeholdelsen udføres i nogle vandløb ved håndkraft (med le) og i andre vandløb med maskine (mejekurv). Se udbuddet »
2011-05-19   Brønderslev Kommune - Indgåelse af forsikringsaftaler (Brønderslev Kommune)
Brønderslev Kommune ønsker med virkning fra den 1.1.2012 at indgå en forsikringskontrakt inden for områderne: A. Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring. B. Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Udbudsmaterialet indeholder bestemmelser om en række mindstekrav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring Gjensidige Forsikring
2011-05-19   Brønderslev Kommune - Indgåelse af forsikringsaftaler (Brønderslev Kommune)
Brønderslev Kommune ønsker med virkning fra den 1.1.2012 at indgå en eller flere forsikringskontrakter inden for følgende områder: A. Motorkøretøjsforsikring. B. Katastrofeforsikring vedr. arbejdsulykke. Udbudsmaterialet indeholder bestemmelser om en række mindstekrav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alm. Brand If