Indkøb: Boligkontoret Danmark

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Boligkontoret Danmark

2023-09-05   Vagtydelser 2024 - Boligselskabet DVB, København (Boligkontoret Danmark)
For at sikre tryghed og god kvalitet - kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere, genudbydes vagtydelsen på basis af en 2-årig aftale - med option på 2 x 12 måneders forlængelse i forbindelse med udløb af nuværende aftale. Forventet kontraktopstart er den 1. januar 2024. Se udbuddet »
2023-08-09   Rengøringsydelser i Søllerød almene Boligselskab (Boligkontoret Danmark)
I Søllerød almene Boligselskab udbydes rengøringsydelser og vinduespolering på basis af en 1-årig aftale med option på 3 x 1 års forlængelse. Forventet kontraktopstart er den 1. november 2023. Se udbuddet »
2023-02-01   Rengøringsydelser - Boligselskabet Nordkysten (Boligkontoret Danmark)
Rengøring af boliger i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Se udbuddet »
2022-09-08   Rengøring af trapper, vaskerier, kontorfaciliteter mv (Boligkontoret Danmark)
Rengøring af trapper, vaskerier, kontorfaciliteter mv. udbydes af Fællesdriften for Boligselskabet Nordsjælland og Lillerød Boligforening. Se udbuddet »
2022-05-12   Totalrådgivningsudbud Engparken Dragør (Boligkontoret Danmark)
Udbuddet omfatter Boligkontoret Danmarks udbud af totalrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og nybygning af Engparken i Dragør på vegne af Dragør Boligforening. Opgaverne er godkendt i beboerdemokratiet - og finansiering og huslejekonsekvens er godkendt i Kommune og Landsbyggefond. Totalrådgiveren skal varetage færdigprojektering, udbud, AMK P og B, tilsyn, aflevering og 1. års gennemgang samt være til rådighed til 5-årsgennemgangen. Omfang af arbejderne er fastlagt i det vedlagte udbudsmateriale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2022-01-06   Rammeaftale for totalrådgivning Øst/Vest (Boligkontoret Danmark)
Boligkontoret Danmark er et alment administrationsselskab, idet foreningen har til formål at virke som administrator og konsulent for foreningens medlemmer, der udgøres af almene boligorganisationer med almene boligforeninger samt selvejende institutioner. På vegne af foreningens medlemmer udbydes en rammeaftale om totalrådgivning vedrørende renovering og nybyggeri. Den udbudte rammeaftale er opdelt i 2 delaftaler ud fra en geografisk afgrænsning: Delaftale 1: Øst (Sjælland) - Rammeaftale … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AI Arkitekter & Ingeniører A/S COWI A/S Domus Akitekter A/S H+ A/S H+ TNT A/S H+A/S P+P Arkitekter A/S Pålsson Arkitekter A/S Rørbæk og Møller Arkitekter A/S Rum Arkitekter A/S Sweco Danmark A/S
2021-09-13   Vagtydelser (Boligkontoret Danmark)
Vagtydelser i Boligselskabet DVB, København - Kollektivhuset Se udbuddet »
2021-06-28   Forsikringsmæglerydelser (Boligkontoret Danmark)
Forsikringsmægler - basisydelser. For at sikre en god kvalitet - kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere - genudbydes forsikringsmæglerydelser. Se udbuddet »
2021-06-22   Rengøring - Boligselskabet Strandparken i Dragør (Boligkontoret Danmark)
Rengøring af trapper, vaskerier, kontorfaciliteter og flytteboliger for en 2-årig periode med option på 2 x 12 måneders forlængelse. Se udbuddet »
2021-04-09   Rammeaftale for bygherrerådgivning Øst/Vest (Boligkontoret Danmark)
Boligkontoret Danmark er et alment administrationsselskab, idet foreningen har til formål at virke som administrator og konsulent for foreningens medlemmer, der udgøres af almene boligorganisationer med almene boligforeninger samt selvejende institutioner. På vegne af foreningens medlemmer udbydes en rammeaftale om bygherrerådgivning vedrørende renovering, nybyggeri, tilbygning og ombygning. Den udbudte rammeaftale er opdelt i 2 delaftaler ud fra en geografisk afgrænsning: - Delaftale 1: Øst (Sjælland) - … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S Emcon A/S Ingeniør'ne A/S Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S
2021-03-08   Forsikringsmæglerydelser (Boligkontoret Danmark)
Forsikringsmægler - basisydelser. For at sikre en god kvalitet - kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere - udbydes forsikringsmæglerydelser. Tryk her https://permalink.mercell.com/150914924.aspx Se udbuddet »
2021-03-01   Rengøring - Boligselskabet Nordkysten (Boligkontoret Danmark)
Håndværkerrengøring, som udføres i forbindelse med istandsættelse af flytteboliger, udbydes for en 2-årig periode med option på 2 x 1 års forlængelse. Kontraktopstart forventes at blive den 1. juni 2021. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: C.C Rengøring ApS
2021-01-15   Rammeaftale for bygherrerådgivning Øst/Vest (Boligkontoret Danmark)
Boligkontoret Danmark er et alment administrationsselskab, idet foreningen har til formål at virke som administrator og konsulent for foreningens medlemmer, der udgøres af almene boligorganisationer med almene boligforeninger samt selvejende institutioner. På vegne af foreningens medlemmer udbydes en rammeaftale om bygherrerådgivning vedrørende renovering, nybyggeri, tilbygning og ombygning. Den udbudte rammeaftale er opdelt i 2 delaftaler ud fra en geografisk afgrænsning: - Delaftale 1: Øst (Sjælland) - … Se udbuddet »
2020-12-21   Totalrådgivningsudbud Borgerbo afd. 4 (Boligkontoret Danmark)
Udbuddet omfatter Boligkontoret Danmarks udbud af totalrådgivning i forbindelse med ombygning og renovering af Borgerbo afd. 4 i Humlebæk på vegne af Boligselskabet Borgerbo. Totalrådgiveren skal varetage færdigprojektering, udbud, tilsyn, aflevering og 1. års gennemgang. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pålsson Arkitekter A/S
2020-12-01   Genudbud: Totalrådgivningsudbud Lolland 2021 - Rosenparken - Apotekervænget (Boligkontoret Danmark)
Udbuddet omfatter Boligkontoret Danmarks udbud af totalrådgivning i forbindelse med 3 opgaver på Lolland: For Nakskov Almene Boligselskab udbydes 2 opgaver ved Rosenparken i Nakskov: - En støttet renovering af eksisterende boligblokke, herunder klimaskærm og installationer, og ombygning af eksisterende stueplansboliger til tilgængelige boliger inkluderet nedrivning af eksisterende boligblokke, samt - nyopførelse af rækkehuse. For Sakskøbing Boligselskab udbydes ved Apotekervænget: - En støttet renovering … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pålsson Arkitekter A/S
2020-10-16   Totalentreprise af Krohaven, Næstved (Boligkontoret Danmark)
Projektet omfatter 72 familieboliger samt fælleshus på 160 m2 i 1. etape, fordelt på ca. 6 040 m2. Der er yderligere option på 36 nye almene boliger i 2. etape. Området der skal hedde Krohaven, ligger på Præstø Landevej 25, 4700 Næstved ved den tidligere Mogenstrupkro. Se udbuddet »
2020-08-07   Totalrådgivningsudbud Lolland 2020 - Rosenparken - Apotekervænget (Boligkontoret Danmark)
Udbuddet omfatter Boligkontoret Danmarks udbud af totalrådgivning i forbindelse med 3 opgaver på Lolland: For Nakskov Almene Boligselskab udbydes 2 opgaver ved Rosenparken i Nakskov: - En støttet renovering af eksisterende boligblokke, herunder klimaskærm og installationer, og ombygning af eksisterende stueplansboliger til tilgængelige boliger inkluderet nedrivning af eksisterende boligblokke, samt - nyopførelse af rækkehuse. Disse opgaver hænger tæt sammen, da boligerne der nedrives, først skal bruges … Se udbuddet »
2020-03-03   Renovering og ombygning af Lillerød Boligforening afd. 5 Rugvænget/Sydvænget v/Boligkontoret Danmark (Boligkontoret Danmark)
Renovering og ombygning af 35 almene boliger i 1 plan. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/ under udbudsnummeret TN155482A Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Adserballe & Knudsen a/s
2019-10-03   Udbud vedr. levering af IKT-værktøjer (Boligkontoret Danmark)
Udbuddet vedrører levering af IKT-værktøjer til Boligkontoret Danmark. Boligkontoret Danmark ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør om levering af IKT-værktøjer, som understøtter kommunikation i forbindelse med et byggeprojekt og kan håndtere udbud samt mangelregistrering. Aftalen ønskes indgået for en periode på 4 år. Ordregiver forventer under aftalen at oprette 80 - 120 projektweb med dertilhørende udbud og mangellister. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Byggeprojekt.dk ApS Detaljen Danmark ApS
2019-10-02   Rengøring i Lillerød Boligforening (Boligkontoret Danmark)
Rengøring af trapper, vaskerier samt kontorfaciliteter i Lillerød Boligforening. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Viridis Ejendomsservice ApS
2019-08-27   Rengøring i AB Hørsholm Kokkedal og Hejrevangens Boligselskab (Boligkontoret Danmark)
Rengøring af trapper, kontorfaciliteter samt vinduespolering i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal og Hejrevangens Boligselskab. For at sikre en god kvalitet - kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere, udbydes rengøringsydelser på basis af en 2-årig aftale med option på 2 x 1 års forlængelse. Kontraktopstart forventes at blive den 1.1.2020. De første 6 måneder betragtes som en prøveperiode i hvilken, ordregiver er berettiget til at opsige aftalen med et skriftligt varsel på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anders Andersens Rengøring
2019-06-20   Rengøring i Boligselskabet Nordkysten (Boligkontoret Danmark)
Rengøring af trapper, vaskerier, kontorfaciliteter, øvrige lokaler samt vinduespolering i Boligselskabet Nordkysten. Tryk her https://permalink.mercell.com/108454167.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anders Andersens Rengøring
2019-06-04   Ombygning og renovering af Rugvænget/ Sydvænget i Lillerød Boligforening (Boligkontoret Danmark)
Udbuddet omfatter totalrådgivning (arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivning) i forbindelse med støttet ombygning og renovering. Lillerød Boligforening afdeling 5 Rugvænget/Sydvænget er en mindre boligafdeling med 35 huse i et plan fordelt på enkelte huse og huse i klynger af 2 til 3 boliger, der jf. en udarbejdet helhedsplan skal ombygges og renoveres. Totalrådgiveren skal varetage projektering, udbud, tilsyn, aflevering og 1. års gennemgang, jf. udbudsmaterialet. Omfang af ombygnings- og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Friis Andersen Arkitekter A/S
2019-02-25   Rengøring i Boligselskabet Nordsjælland (Boligkontoret Danmark)
Rengøring af trappeopgange, vaskerier, kontorfaciliteter mv. i Boligselskabet Nordsjælland. Tryk her https://permalink.mercell.com/100728079.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SaniService ApS
2019-01-18   Totalrådgivningsopgave (Boligkontoret Danmark)
Totalrådgivning: Opgaven er en videreførelse af det eksisterende projekt på Arne Jacobsens vej 2 – 64, hvor der er opført 32 almene boliger. Det nye projekt skal projekteres på baggrund af det eksisterende projektmateriale, så der udføres et byggeri som i udtryk og funktioner er så tæt på at være identisk med det eksisterende byggeri som muligt. Se udbuddet »
2018-11-22   Trapperengøring m.v. i Boligselskabet Nordsjælland (Boligkontoret Danmark)
Rengøring af trapper, vaskerier, kontorfaciliteter, vinduespolering m.v. i Boligselskabet Nordsjælland. Se udbuddet »
2017-10-09   Vinduespolering i Boligselskabet Strandparken og Dragør Andelsboligforening Engparken (Boligkontoret Danmark)
Vinduespolering i Boligselskabet Strandparken og Dragør Andelsboligforening Engparken Tryk her https://permalink.mercell.com/74775995.aspx Se udbuddet »
2017-10-09   Rengøring i Boligselskabet Strandparken og Dragør Andelsboligforening Engparken (Boligkontoret Danmark)
Rengøring af trapper, vaskerier, kontorfaciliteter, rengøring af flytteboliger mv. Tryk her https://permalink.mercell.com/74770849.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SaniService ApS
2017-04-26   Udbud af rengøringsydelser — Boligselskabet Strandparken og Dragør Andelsboligforening Engparken (Boligkontoret Danmark)
Boligselskabet Strandparken består af 604 boliger fordelt over 8 afdelinger på Amager. Dragør Andelsboligforening Engparken, som er nabo til Boligselskabet Strandparken, består af 266 boliger. For at sikre en god kvalitet — kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere, udbydes rengøringsydelser på basis af en 2-årig aftale, med option på 2 x 12 måneders forlængelse. Udbuddet består af 2 delaftaler: Delaftale 1 Rengøring af trappeopgange, vaskerier og kontorfaciliteter Delaftale 2 … Se udbuddet »
2016-09-06   Udbud af vagtydelser (Boligkontoret Danmark)
For at sikre tryghed og god kvalitet — kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere i Kollektivhuset, DVB København, udbydes vagtydelsen på basis af en 2-årig aftale — med option på 2 x 12 måneders forlængelse. Aftalen omfatter fast vagt, vagtrundering og vagttelefon i Kollektivhuset inden for fast tidsrum i henhold til udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CNS ApS
2016-05-24   Forsikringsmæglerydelser (Boligkontoret Danmark)
For at sikre en god kvalitet — kombineret med konkurrencedygtige priser — udbydes forsikringsmæglerydelser til Boligkontoret Danmark samt boligorganisationer, som administreres af Boligkontoret Danmark. Rammeaftalen er opdelt geografisk i fire delaftaler, og udbydes på basis af en 3-årig aftale med option på 2 x 12 måneders forlængelse. Kontraktstart forventes at blive den 1.10.2016 — og der kan bydes på 1, 2, 3 eller alle delaftaler. Se udbuddet »
2015-12-22   Firmapensionsaftale og behandlingsforsikring for Boligkontoret Danmarks medarbejdere (Boligkontoret Danmark)
Firmapensionsaftale og behandlingsforsikring for Boligkontoret Danmarks medarbejdere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AP Pension Mølholm Forsikring
2015-10-02   Udbud af rengøring i Lillerød Boligforening (Boligkontoret Danmark)
Prækvalifikation i forbindelse med begrænset udbud af rengøring i Lillerød Boligforening Opgavebeskrivelse: Opgaven omfatter rengøring af trappeopgange, vaskerier samt kontorfaciliteter for Lillerød Boligforening. Lillerød Boligforening består af 927 boliger fordelt på 19 afdelinger beliggende i Allerød. Med et udvalg af rækkehuse, parcelhuse og lejligheder, har Lillerød Boligforening boliger til ethvert behov. Opgaven udbydes samlet for selskabets afdelinger for at opnå en større volumen. For at sikre … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S
2013-09-13   IT-udstyr til Fælles IT (Boligkontoret Danmark)
Leverancerne omfatter levering og fysisk installation af IT-udstyr for etablering af en delt IT-infrastruktur for Boligkontoret Danmark og Boligforeningen 3B i et kommende fælles domicil på Havneholmen. IT-udstyret omfatter servere, SAN og netværksudstyr, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Klestrup Partners A/S
2013-05-24   Forsikringsaftaler (Boligkontoret Danmark)
Boligkontoret Danmark ønsker forsikringsaftalen træder i kraft den 1.1.2014, og skal etableres for en 3-årig periode, med ret til forlængelse i optil 2 år. For arbejdsskade – og autoforsikring, kan det accepteres for 1-årig periode, hvis ikke der er mulighed for 3-årig tegning. Forsikringsaftalen skal indeholde følgende områder: Boligkontorets egne forsikringer: a) Løsøreforsikring. b) EDB. c) Erhvervsansvarsforsikring. d) Arbejdsskadeforsikring. e) Motorkøretøjsforsikring. f) Kollektiv ulykke. For … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europe Codan Forsikring If skadeforsikring