Indkøb: Bellakvarter A/S

Et arkiveret indkøb

De seneste indkøb foretaget af Bellakvarter A/S

2023-08-14   Udbud af totalentreprisekontrakt i Bellakvarter (Bellakvarter A/S)
Projektet omfatter projektering og udførelse af almene 72 boliger, som skal bygges på matrikel 146fa, Eksercerpladsen, København. Projektet omfatter ca. 5.399 m2 fordelt på forventeligt 54 stk. familieboliger, 14 stk. små billige familieboliger og 4 stk. boliger til selvhjulpne kørestolsbrugere. Projektet omfatter derudover kælder. Projektet udbydes som en totalentreprise på basis af et dispositionsforslag udarbejdet af Juul Frost Arkitekter og udvidet skitseforslag udarbejdet af ingeniørfirmaet Oluf … Se udbuddet »