Indkøb: Arbejdernes Byggeforening

4 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Arbejdernes Byggeforening

2023-10-12   Indkøb af forsikringer (Arbejdernes Byggeforening)
Arbejdernes Byggeforeing ønsker at indgå forsikringsaftaler indenfor følgende forsikringer: Bygningsforsikring, løsøre, IT, ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, motorkøretøjsforsikring transportforsikring samt ulykkesforsikring Forsikringsselskabet skal samarbejde med Arbejdernes Byggeforenings forsikringsmægler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige
2019-09-02   Udbud af rammeaftaler om henholdvis bygherrerådgivning og totalrådgivning (Arbejdernes Byggeforening)
Udbud af rammeaftaler om henholdsvis bygherrerådgivning og totalrådgivning. Ordregiverne er 3 almene boligorganisationer i Silkeborg, der samlet administrerer ca. 7 260 lejemål fordelt på 162 boligafdelinger. Boligorganisationernes formål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med lovens regler for almene boliger. Boligerne spænder fra etagebyggeri til et-plans-huse, og der er både familieboliger og ungdomsboliger. Rammeaftalerne omfatter … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Årstiderne Arkitekter A/S D.A.I. A/S Erik Arkitekter A/S Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S Kuben Management A/S
2015-09-23   Begrænset udbud af hovedentreprise vedrørende nybyggeri af 30 almene bæredygtige familieboliger for Arbejdernes... (Arbejdernes Byggeforening)
Hovedentreprise, nybyggeri, Arbejdernes Byggeforening, — »Gødvad Enge«. Opførelse af 30 almene bæredygtige familieboliger på i alt 3 211 m. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: STB Byg A/S
2011-06-30   Forsikringsaftale vedr. skadeforsikring (Arbejdernes Byggeforening)
Boligorganisationen ønsker et samlet tilbud for dets ca 2 600 boliger indenfor følgende forsikringstyper: Bygning-, løsøre-, EDB-, motor-, ansvars- og arbejdsskadeforsikringer. Se udbuddet »