Indkøb: Arbejdernes Boligforening

8 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Arbejdernes Boligforening

2023-07-07   Arbejdernes Boligforening - indkøb af forsikringer (Arbejdernes Boligforening)
Arbejdernes Boligforening ønsker tilbud på nedenstående efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygningsforsikring, Løsøreforsikring, Teknisk forsikring og Ansvarsforsikring. Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tryg Forsikring A/S
2023-05-09   Vinduesudskiftning og tagrenovering for Arbejdernes Boligforening, Esbjerg (Arbejdernes Boligforening)
Arbejdet omfatter hovedsageligt vinduesudskiftning og tagrenovering. Derudover partielle facaderenoveringer, rensning af ventilationskanaler, nye af-trækskanaler i tagrum, partiel udskiftning af altanværn, ventiler i ydervægge samt diverse følgearbejder. Der renoveres 320 boliger i 2 områder i Esbjerg by. Boligerne er fordelt på 21 stk. 3-plans boligblokke og 4 stk. 1½-plan punkthuse. Der er kælder under alle boligblokke og under alle punkthuse. Se udbuddet »
2021-12-17   EU-udbud vedrørende renovering af Skt. Klemensparken (Arbejdernes Boligforening)
Opgaven omfatter bygnings- og landskabsarbejder i forbindelse med renovering af lejligheder i 2 forskellige områder / bygningstyper. Arbejdet omfatter renoveringsarbejder på klimaskal, indvendig bygningsrenovering generelt, køkken, bad, installationsarbejder, landskabs- / terrænarbejder m.m. Hertil sanering for miljøfremmede stoffer samt skimmel. Bygherre ønsker at indhente tilbud på fagentrepriser. Arbejderne er opdelt i følgende 8 fagentrepriser: A – Råhusentreprisen B – Tømrerentreprisen C – … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Håndværkergården A/S Hansson & Knudsen A/S HJ Ventilation Service A/S HTH Danmark A/S Erhvervscenter Odense Kemp & Lauritzen A/S S. Guldfeldt Nielsen A/S Titan nedbrydning A/S VVS-Firmaet Max Enggaard A/S
2018-07-30   Indkøb af forsikringer Arbejdernes Boligforening (Arbejdernes Boligforening)
Arbejdernes Boligforening ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler indenfor følgende områder: 1) Bygnings-, løsøre-, teknisk og ansvarsforsikring; 2) Glas- og sanitetsforsikring; 3) Motorkøretøjsforsikring; 4) Arbejdsskadeforsikring; 5) Kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringsselskabet skal samarbejde med Arbejdernes Boligforening forsikringsmægler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alka Gjensidige
2018-07-05   AB Esbjerg, Afd. 23 - Ådalsvænget - renovering og ombygning (Arbejdernes Boligforening)
Opgaven omfatter realisering af helhedsplanen for Afd. 23 - Ådalsvænget mfl. Afd. 23 er opført i 4 bygningsafsnit. Afsnit 1 er opført i 1981 og består af 5 boligblokke (3 plans). Afsnit 2, 3 og 4 er opført i 1982-83 og består af 420 boliger (1-2-3 etagers bebyggelser) Renoveringen og ombygningen omfatter: Afsnit 1: Ny klimaskærm i form af nyt tag, ny skalmur, nye vinduer og døre. I stueplan udføres tilgængeligsboliger og de øvrige boliger renoveres. Der udføres nyt vent. anlæg i alle boliger. Udv. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Airteam Bo Michelsen A/S Bravida Erik Andersen HB Trapper Hp Tagdækning HTH Jensen og Jensen JORTON Ribe VVS Søren Østergaard STB Byg TJ malerfirma Torben Clausen Torben Clausen A/S TS Tech
2018-05-22   Rammeaftale for totalrådgivning (Arbejdernes Boligforening)
Arbejdernes Boligforening blev stiftet i 1917 og er den ældste boligforening i Esbjerg. Boligforeningen har knap 3 000 boliger fordelt på 22 afdelinger såvel i Esbjerg Centrum som i forstæderne. AB ønsker at indgå rammeaftaler for totalrådgivning i forbindelse med boligforeningens større og mindre bygge- og anlægsopgaver. AB forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indgåede rammeaftaler eller at udbyde tjenesteydelserne på anden måde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aarstiderne Ingeniør`ne Ingeniørværket Rambøll
2014-03-21   Rammeaftale for totalrådgivning (Arbejdernes Boligforening)
Arbejdernes Boligforening blev stiftet i 1917 og er den ældste boligforening i Esbjerg. Boligforeningen har knap 3 000 boliger fordelt på 22 afdelinger såvel i Esbjerg Centrum som i forstæderne. Arbejdernes Boligforening ønsker at indgå rammeaftaler for totalrådgivning i forbindelse med boligforeningens større og mindre bygge- og anlægsopgaver. Arbejdernes Boligforeningen forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indgåede rammeaftaler eller at udbyde tjenesteydelserne på anden måde. Se udbuddet »
2012-08-27   Forsikringsaftaler (Arbejdernes Boligforening)
Arbejdernes Boligforening ønsker forsikringsaftalen træder i kraft den 1.1.2013, og skal etableres for en 3-årig periode, med ret til forlængelse i optil 2 år. For motorkøretøjsforsikringen, kan det accepteres for 1- årig periode, hvis ikke der er mulighed for 3-årig tegning. Forsikringsaftalen skal indeholde følgende områder: a) Ejendomsforsikring, b) Løsøreforsikring, c) Erhvervsansvarsforsikring, d) Motorkøretøjsforsikring, e) Teknisk forsikring For Ejendomsforsikringen forventes selvrisikoen at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danske Forsikring