Indkøb: ALFABO

2 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af ALFABO

2023-11-08   Rådgivning Fjordparken 2.0 (ALFABO)
Rådgivereudbuddet omfatter rådgivning i forbindelse med oprettelsen af en ny afdeling i ALFABO bestående af familieboliger. Den nye afdeling forventes at skulle indeholde: • Ca. 110 - 120 boliger af gns. 85 m2 • Ca. 25 stk. 2-vær., 50 stk. 3-vær., 30 stk. 4-vær. med flexvæg for omdannelse til 3-vær. og 7 stk. 5-vær. • En lille andel af boliger må gerne udformes som penthouse boliger. • 2-3 gæsteværelser. • Disponibel plads til værkstedsfaciliteter for beboerrelaterede aktiviteter • Ca. 150 m2 areal til … Se udbuddet »
2022-08-19   Indkøb af forsikringer til ALFABO (ALFABO)
ALFABO ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygnings-, løsøre-, teknisk- og ansvarsforsikring - Motorkøretøjsforsikring Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Protector Forsikring ASA