Indkøb: Aarhus Kommune, Magistraten for Børn & Unge

2 arkiverede indkøb

Aarhus Kommune, Magistraten for Børn & Unge har historisk set været en køber af arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed, arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed og ingeniørvirksomhed.
Historisk set har leverandørerne til Aarhus Kommune, Magistraten for Børn & Unge været COBE A/S og RUM A/S.

De seneste indkøb foretaget af Aarhus Kommune, Magistraten for Børn & Unge

2023-10-06   Om- og udbygning af Risskov Skole, Aarhus Kommune, Totalrådgiverudbud (prækvalifikation) (Aarhus Kommune, Magistraten for Børn & Unge)
Projektet består af en om– og udbygningen af Risskov Skole herunder UngiAarhus faciliteter og skolens udearealer. Udbygningen forventes at skulle indeholde nye undervisningslokaler, faglokaler og pædagogiske arbejdspladser. Det vurderes at der er behov for at skolen udbygges med ca. 2.000-2.200 kvm. Ombygningen består af en modernisering af de eksisterende bygninger, hvor moderniseringen går på to ben, dels en teknisk modernisering og dels en pædagogiske modernisering. Omfanget af den tekniske … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COBE A/S
2021-03-05   Udbygning og modernisering af Solbjergskolen, begrænset udbud af totalrådgivning, Aarhus Kommune (Aarhus Kommune, Magistraten for Børn & Unge)
Solbjergskolen står overfor stærkt stigende elevfremgang, der skaber behov for udbygning af skolens kapacitet. I Aarhus Kommunes investeringsplan 2024-34 er der derfor afsat midler til at skolens undervisnings- og pasningskapacitet udbygges til at kunne rumme 4 spor med forventet ibrugtagning i skoleåret 2023/24. Med udgangspunkt i Aarhus Kommunes skoleudbygningsprogram og indeklimastrategi, betyder det at skolen skal udvides med 10 fælleslokaler, 4 nye faglokaler, ombygning af eksisterende arealer til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RUM A/S