Indkøb: VIF - Vestegnens Indkøbsforum

8 arkiverede indkøb

Historisk set har leverandørerne til VIF - Vestegnens Indkøbsforum været Bandagist.dk, Berendsen Textil Service A/S, Egebjerg Købmandsgård, Intervare A/S, Mediq Danmark A/S, Textilia A/S og Tress A/S.

De seneste indkøb foretaget af VIF - Vestegnens Indkøbsforum

2023-06-02   EU-udbud på vask og leje af måtter (VIF - Vestegnens Indkøbsforum)
Udbuddet vedrører levering af vask og leje af måtter til daginstitutioner, skoler, sportshaller m.fl. i Vestegnens Indkøbsforum. Kommunerne på Vestegnen har i fællesskab etableret Vestegnens Indkøbsforum, som er et netværk mellem kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Textilia A/S
2023-01-13   Udbud af genbrugshjælpemidler 2023 VIF (VIF - Vestegnens Indkøbsforum)
Udbuddet vedrører indkøb og levering genbrugshjælpemidler, som ikke er omfattet af SKI 50.98 eller 50.99 til Kommuner i Vestegnens Indkøbsforum. Se udbuddet »
2022-02-16   EU‐udbud på diabeteshjælpemidler og tilhørende serviceydelser (VIF - Vestegnens Indkøbsforum)
Udbuddet gennemføres i fællesskab af Vestegnens indkøbsforum, med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende diabeteshjælpemidler og tilknyttede serviceydelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mediq Danmark A/S
2021-09-01   Udbud af indkøbsordning for borgere visiteret hertil (VIF - Vestegnens Indkøbsforum)
Udbuddet vedrører hjælp til indkøb af dagligvarer - indkøbsordning - til borgere i eget hjem visiteret hertil i henhold til Lov om social service (serviceloven) §83 om personlig og praktisk hjælp mm. Indkøbsordningen omfatter følgende opgaver: - Udsendelse af information - Modtagelse af bestilling - Plukning og pakning - Levering, herunder akutlevering (begrænset omfang) - På-plads-lægning - Opkrævning af betaling Opgaven er omfattet af Servicelovens regler om frit valg. Der tildeles således kontrakt til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Egebjerg Købmandsgård Intervare A/S
2021-06-04   EU-udbud idræts- og genoptræningsudstyr (VIF - Vestegnens Indkøbsforum)
Vestegnens Indkøbsforum og Odsherred Kommune ønsker at udbyde idræts- og genoptræningsudstyr. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tress A/S
2020-11-13   EU-udbud: kompressionsstrømper (VIF - Vestegnens Indkøbsforum)
Vestegnens Fællesindkøbsforum (VIF) udbyder opmåling og køb af kompressionsstrømper. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bandagist.dk
2019-03-15   Vask og leje af måtter (VIF - Vestegnens Indkøbsforum)
Udbuddet omfatter levering af vask og leje af måtter til institutioner, skoler, andre bygninger m.v. til følgende 7 kommuner i Vestegnens Indkøbsforum: - Albertslund Kommune, - Brøndby Kommune, - Dragør Kommune, - Glostrup Kommune, - Hvidovre Kommune, - Tårnby Kommune, - Vallensbæk Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2019-01-14   Udbud af vask og leje af måtter (VIF - Vestegnens Indkøbsforum)
Udbuddet vedrører levering af vask og leje af måtter til daginstitutioner, skoler, sportshaller m.fl. i Vestegnens Indkøbsforum. I udbuddet af vask og leje af måtter deltager følgende ordregivende myndigheder: - Albertslund Kommune, - Brøndby Kommune, - Dragør Kommune, - Glostrup Kommune, - Hvidovre Kommune, - Tårnby Kommune, - Vallensbæk Kommune. Se udbuddet »