Indkøb: Vestforsyning A/S

5 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Vestforsyning A/S

2023-05-12   Udbud om levering af forsikringsydelser til Vestforsyning A/S (Vestforsyning A/S)
På vegne af Vestforsyning A/S og deres datterselskaber, herefter benævnt Ordregiver, udbyder RTM A/S herved forsikringsprogrammet i EU-udbud. Der udbydes bygnings-/løsøre-, ansvars-, arbejdsskade-, tekniske- og motorforsikringer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring Tryg
2019-10-17   Tømning af sandfang- og slamsugningsydelser (Vestforsyning A/S)
Tømning af sandfang- og slamsugningsydelser i hele Vestforsynings Spildevands driftsområde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Entreprenørfirmaet Maabjerg Maskinstation A/S
2016-11-15   Udbud af revisionsydelser (Vestforsyning A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Vestforsyning A/S at indhente tilbud på revisionsydelser til revision af Vestforsyning A/S' koncernselskabers årsregnskaber og udførelse af visse erklæringsopgaver samt tilbud på aftalte tillægsydelser og merarbejder i tilknytning til revisionen og erklæringsopgaverne. Se udbuddet »
2011-10-24   4 årig rammeaftale vedr. tømning af bundfældningstanke (Vestforsyning A/S)
Tømning af ca. 5 300 bundfældningstanke tilknyttet Holstebro Kommunes tømningsordning. Se udbuddet »