2023-04-24   (GENUDBUD) TOTALENTREPRISEKONTRAKT OM PROJEKTERING OG OPFØRELSE AF MIDDELFART VANDVÆRK (TREFOR Vand A/S)
Projektet ”Middelfart Vandværk” udbydes som en totalentreprise, der omfatter samtlige ydelser, der er nødvendige for opførsel og etablering af et nyt vandværk for TREFOR Vand A/S. Indeholdt i entreprisen skal være alle til entreprisen hørende dele og ydelser, undtagen hvad der udtrykkeligt er angivet som værende udenfor entreprisen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ATES A/S Vand og Teknik A/S
2023-03-31   TOTALENTREPRISEKONTRAKT OM PROJEKTERING OG OPFØRELSE AF MIDDELFART VANDVÆRK (TREFOR Vand A/S)
Projektet ”Middelfart Vandværk” udbydes som en totalentreprise, der omfatter samtlige ydelser, der er nødvendige for opførsel og etablering af et nyt vandværk for TREFOR Vand A/S. Indeholdt i entreprisen skal være alle til entreprisen hørende dele og ydelser, undtagen hvad der udtrykkeligt er angivet som værende udenfor entreprisen. Se udbuddet »
2023-02-28   GENUDBUD - udførelse af hovedråvandsledning Brenderup – Middelfart (TREFOR Vand A/S)
Denne hovedentrepriseaftale vedrører udførelse af grave- og belægningsarbejder med relaterede ydelser i forbindelse med nyanlæg af hovedråvandsledning, samt svejse- og montagearbejde, på strækningen Brenderup – Middelfart. Omfanget af denne aftale omhandler grave-, bore- og belægningsarbejder samt svejse- og montagearbejde af én ca. 16 km lang Ø400 mm PE-ledning, der primært skal udføres som retningsstyret underboring og delvis ved gravning. Endvidere afleveres ledningen, i hele dens udstrækning … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Søren Knudsen Entreprenørforretning A/S
2023-02-10   udførelse af hovedråvandsledning Brenderup – Middelfart (TREFOR Vand A/S)
Denne hovedentrepriseaftale vedrører udførelse af grave- og belægningsarbejder med relaterede ydelser i forbindelse med nyanlæg af hovedråvandsledning, samt svejse- og montagearbejde, på strækningen Brenderup – Middelfart. Omfanget af denne aftale omhandler grave-, bore- og belægningsarbejder samt svejse- og montagearbejde af én ca. 16 km lang Ø400 mm PE-ledning, der primært skal udføres som retningsstyret underboring og delvis ved gravning. Endvidere afleveres ledningen, i hele dens udstrækning … Se udbuddet »
2023-02-01   Rammeaftale på Trykrør med tilbehør til TREFOR Vand A/S (TREFOR Vand A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på trykrør med tilbehør til drikkevandsforsyning. Det samlede indkøb på Aftalen forventes at beløbe sig til ca. 50 mio. DKK. Det maksimale forbrug på rammeaftalen kan beløbe sig til 50 %mere end den faktiske tilbudssum ekskl. reguleringer. Se udbuddet »
2021-02-24   Udbud af vandrør (TREFOR Vand A/S)
Udbud af vandrør til TREFOR Vand A/S. Se udbuddet »
2020-11-20   Udbud af jord- og montagearbejder (TREFOR Vand A/S)
Nærværende udbud omfatter udbud af rammeaftale vedrørende projektering og udførsel af jord- og montagearbejder (hovedentreprise) i forbindelse med nyanlæg, større renoveringsopgaver og ledningsprojekter samt ledningsopmåling og -registrering i relation til ordregivers ledningsnet. Rammeaftalen omfatter endvidere driftsopgaver, etablering af stik og udbedring af brud samt vagtordning. Rammeaftalen omfatter desuden etablering af nye vandforsyningsledninger i forbindelse med renoveringsprojekter, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff A/S
2020-02-14   Udbud med forhandling vedr. vandforsyningskomponenter til Bornholms Vand A/S, Energi Viborg Vand A/S og TREFOR Vand A/S (TREFOR Vand A/S)
Udbud af rammeaftale for køb af komponenter til vandforsyningsbranchen, såsom ventiler, mekaniske samlinger, svejse fittings, PVC-fittings, diffusionstætte rør, bandager, koblinger samt anboringsbøjler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SGDD
2018-11-08   Udbud af laboratorieydelser og prøvetagning (TREFOR Vand A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på laboratorieydelser samt udtagning af vandprøver. Det er forventeligt, at der efter prækvalifikationen vil være 2 forhandlingsrunder. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende forhandlingstilbud og til enhver tid at kunne ændre forløbet ved forudgående underretning til samtlige tilbudsgivere herom. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eurofins Miljø A/S
2017-01-16   Udbud af rammeaftale på trykrør og diffusionstætte rør med tilbehør (TREFOR Vand A/S)
Trefor Vand A/S (benævnt »Ordregiver«), som leverer drikkevand til ca. 46 000 husstande i og omkring Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart udbyder en rammeaftale på trykrør og diffusionstætte rør med tilbehør til drikkevandsforsyningen. Udbuddet opdeles i 2 delaftaler med hver 1 leverandør pr. delaftale. Delaftale 1: Trykrør i dimensioner. Den forventede årlige omsætning beløber sig til 9 000 000-12 000 000 DKK. Delaftale 2: Diffusionstætte rør med tilbehør. Den forventede årlige omsætning beløber sig … Se udbuddet »
2016-11-30   Udbud af rammeaftale på trykrør og diffusionstætte rør med tilbehør (TREFOR Vand A/S)
Trefor Vand A/S (benævnt »Ordregiver«), som leverer drikkevand til ca. 46 000 husstande i og omkring Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart udbyder en rammeaftale på trykrør og diffusionstætte rør med tilbehør til drikkevandsforsyningen. Udbuddet opdeles i 2 delaftaler med hver 1 leverandør pr. delaftale. Delaftale 1: Trykrør i dimensioner. Den forventede årlige omsætning beløber sig til 9-12 000 000 DKK Delaftale 2: Diffusionstætte rør med tilbehør. Den forventede årlige omsætning beløber sig til 2 … Se udbuddet »
2016-10-28   Udbud på rammeaftale af jord- og rørmontagearbejde med option på ledningsopmåling og ledningsregisteríng (TREFOR Vand A/S)
Ordregiver inviterer hermed interesserede firmaer til at søge om prækvalifikation til udførelse af jord- og rørmontagearbejde samt relaterede ydelser på Ordregivers vanddistributionssystem i Ordregivers vandforsyningsområde. Arbejdet omfatter nyanlæg, renoveringer, reparationer ved opgravning og NO-DIG samt vagtordning. Det forventes, at der skal anlægges ca. 40-50 km. vandforsyningsledninger pr. år. Som option udbydes ledningsopmåling og ledningsregistrering i forbindelse med udførelse af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Munck Forsyningsledninger A/S
2016-04-15   Udbud af ledningskomponenter (TREFOR Vand A/S)
Trefor Vand A/S varetager driftsopgaver indenfor vandforsyning i Kolding, Middelfart, Fredericia og Vejle kommuner. Annonceringen vedrører prækvalifikation til afgivelse af tilbud vedr. levering af ledningskomponenter. Krav til ledningskomponenter vil tage udgangspunkt i de standarder der normalt anvendes for branchen og de krav de krav som myndighederne stiller til forsyningsvirksomheder omfattende vand, det være sig både nationale og internationale krav herunder EU's krav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brødrene A&O Johansen A/S
2013-03-01   7133465 - TREFOR Vand A/S - EU-udbud af ledningsindkøb (TREFOR Vand A/S)
TREFOR Vand A/S udbyder herved følgende 2 delaftaler (rammeaftaler): A: Trykrør i dimensioner B: Diffusionstætte rør og tilbehør Rørene er til brug i drikkevandsforsyning. Der vil for hver delaftale blive udvalgt én leverandør. Der kan afgives tilbud på en eller flere rammeaftaler. Den samlede værdi af delaftalerne forventes i kontraktperioden (inkl. optioner) at være kr. 30.000.000. Den anslåede værdi af hver enkelt delaftale fremgår for de enkelte delaftaler af bilag B1 til B2. Kontrakten har en … Se udbuddet »
2012-12-03   Rammeaftale for Jordentreprenørarbejde og Rørmontagearbejde (TREFOR Vand A/S)
Der indgås to delrammeaftaler, henholdsvis én vedrørende jordentreprenørarbejde og én vedrørende rørmontagearbejde på vanddistributionssystem. Delrammeaftalerne kan tildeles samme eller to forskellige tilbudsgivere. Hver delrammeaftale indgås for 24 måneder med option for forlængelse i yderligere 2 gange 12 måneder. Se udbuddet »