2023-06-02   Byggemodningsarbejder (Tingbjerg JV K/S)
Udbuddet vedrører byggemodningsarbejderne forud for etablering af boliger, daginstitutioner samt erhverv, og omfatter etablering af forsyningsledninger til vand- og spildevand, regnvand samt fjernvarme. Se udbuddet »