Indkøb: Socialt Boligbyggeri i Odense, afd. 1 - Abigaelsvej

Et arkiveret indkøb

De seneste indkøb foretaget af Socialt Boligbyggeri i Odense, afd. 1 - Abigaelsvej

2023-04-28   Abigaelsvej - Helhedsplan (Socialt Boligbyggeri i Odense, afd. 1 - Abigaelsvej)
Udbuddet af hovedentreprisekontrakten gennemføres i forbindelse med realisering af helhedsplan for Socialt Boligbyggeri i Odense, Abigaelsvej afd. 1 med støtte fra Landsbyggefonden. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med forudgående prækvalifikation efter udbudslovens § 58-60. Det er således kun de virksomheder, der bliver prækvalificeret af Ordregiver, der vil blive opfordret til at afgive tilbud. Denne opfordring til at afgive tilbud omfatter udelukkende det i disse udbudsbetin-gelser nævnte … Se udbuddet »
Relaterede søgninger 🔍