Indkøb: Social- Sundhed- og Kulturforvaltningen, Thisted Kommune

Et arkiveret indkøb

Social- Sundhed- og Kulturforvaltningen, Thisted Kommune har historisk set været en køber af bygge- og anlægsarbejder, hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og byggearbejde.

De seneste indkøb foretaget af Social- Sundhed- og Kulturforvaltningen, Thisted Kommune

2023-04-18   Nybyggeri. Opførelse af botilbud med 50 boliger og serviceareal (Social- Sundhed- og Kulturforvaltningen, Thisted Kommune)
Bygge- og anlægsarbejderne omfatter opførelsen af plejeboliger samt tilhørende serviceareal, efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §107. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling med forudgående prækvalifikation. Se udbuddet »