2023-06-27   Smørum Kraftvarme - Gaskonvertering af boligområder (Smørum Kraftvarme)
Udbuddet omfatter anlægsarbejdet bestående af jord- og smedearbejdet samt rørleverancen for etablering af ledningsanlæg for gaskonvertering af boligområder i Smørum. Se udbuddet »