Indkøb: Skive Fjernvarme a.m.b.a.

4 arkiverede indkøb

Skive Fjernvarme a.m.b.a. har historisk set været en køber af bygge- og anlægsarbejder, hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og byggearbejde.
Historisk set har leverandørerne til Skive Fjernvarme a.m.b.a. været Codan Forsikring A/S, Gjensidige Forsikring og Tryg.

De seneste indkøb foretaget af Skive Fjernvarme a.m.b.a.

2023-10-19   Skive Fjernvarme a.m.b.a. - Forsikringsudbud (Skive Fjernvarme a.m.b.a.)
Skive Fjernvarme a.m.b.a. ønsker tilbud på en eller flere af følgende delaftaler: Delaftale 1. Erhverv all risks, maskin og entreprise, Delaftale 2: Erhvervs- og produktansvar, Delaftale 3: Arbejdsskade og Delaftale 4: Motor. Der henvises til udbudsmaterialet og de respektive kravspecifikationer. Forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2024. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S Gjensidige Forsikring Tryg
2021-07-08   Skive Biomassevarme - flisfyret kedelanlæg til fjernvarmeproduktion (Skive Fjernvarme a.m.b.a.)
Totalentreprise vedrørende levering, montering, idriftssættelse af flisfyret kedelcentral med fjernvarmeproduktion og med træflis som brændsel. Se udbuddet »
2014-05-15   Skive Fjernvarme a.m.b.a. — maskinanlæg til flisfyret fjernvarmecentral på Holstebrovej i Skive (Skive Fjernvarme a.m.b.a.)
Skive Fjernvarme a.m.b.a. ønsker at opføre en flisfyret fjernvarmecentral. Fjernvarmecentralen opføres på en »bar« mark. Bygningen udbydes under anden entreprise. Nærværende del af opgaven vedrører levering og udførelse af maskinanlægget, der i hovedtræk omfatter et 10 MW flisfyret hedtvands kedelanlæg, inkl. traverskran for flistransport, indmadningssystem, vandbehandlingsanlæg for hedtvandsproduktion, veksleranlæg mellem hedtvand og fjernvarmevand, etablering af fjernvarmepumper, levering af el og … Se udbuddet »
2014-05-14   Byggeri og anlæg til ny flisfyret fjernvarmecentral på Holstebrovej i Skive (Skive Fjernvarme a.m.b.a.)
Skive Fjernvarme a.m.b.a. ønsker at opføre en ny flisfyret fjernvarmecentral på »bar mark« grund på Holstebrovej 101 i udkanten af Skive. Nærværende udbud er et totalentreprise udbud på projektering, byggeri og anlæg af ca. 1 500 m flisfyret fjernvarmecentral. Opgaven indeholder flislager, kedel- og pumperum samt diverse sekundærerum og velfærdsfaciliteter. Bygningens ydre layout og materialeholdning er defineret i arkitektprojekt som fremsendes med udbuddet. Udover byggeri af fjernvarmecentralen skal … Se udbuddet »