Indkøb: SK Vand A/S

2 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af SK Vand A/S

2023-07-14   Udbud af drikkevandsanalyser (SK Vand A/S)
Udbuddet vedrører prøvetagning og analyser af drikkevand i Slagelse Kommune Se udbuddet »
2023-07-03   Udbud af Antvorskov Vandværk (SK Vand A/S)
Ordregiver udbyder en totalentreprisekontrakt vedrørende projektering og opførelse af Antvorskov Vandværk. Ordregiver skal opføre Antvorskov vandværk syd for Slagelse. Det nye vandværk forventes færdigt medio 2026. Ordregivers ønske for projektet er at opføre et vandværk, som har fokus på bæredygtighed, både under opførelse og efter ibrugtagning af vandværket. Ordregivers vision er i den forbindelse, at vandværket opføres med grønne, rekreative områder på grunden, hvor der tages højde for biodiversitet, … Se udbuddet »