Indkøb: Ringsted Spildevand A/S

5 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Ringsted Spildevand A/S

2023-04-20   Rådgiverydelser for ​Separatkloakering af Balstrupvej mv. ​til Ringsted Forsyning (Ringsted Spildevand A/S)
Udbuddet vedrører indkøb rådgiverydelser I forbindelse med Ringsted Kommunens og Forsyningens strategi med at tilpasse byområder til de forventede klimaændringer blev der besluttet at udskifte fælles ledningssystemer med separate ledningssystemer. Balstrupvej samt Egevej er i dag fælleskloakeret og skal derfor omdannes til et separat system. Samt med etablering af et separat ledningssystem, skal der også etableres nye fjernvarmeledninger og vandledninger. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: UCON ApS
2019-07-09   Prækvalifikation til rammeaftale 2020 til 2021 for indkøb af styre- og automatiktavler til grinder- og... (Ringsted Spildevand A/S)
Fabrikation og levering af styre- og automatiktavler monteret i dækskab. Tryk her https://permalink.mercell.com/109924496.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pro-Automatic A/S
2016-10-06   Rammeaftale 2017 og 2018 for indkøb af præfabrikerede minipumpestationer (Ringsted Spildevand A/S)
Dimensionering, projektering, fabrikation og levering af: 1) ca. 250 stk. minipumpestationer. Projektering, fabrikation og levering af: 2) ca. 15 stk. sendestationer for afsendelse af rensegrise 3) ca. 10 stk. oppumpningsbrønde for modtagelse af rensegrise samt »stripning« af svovlbrinte. Levering af: 4) ca. 50 stk. erstatningspumper for eksisterende minipumpestationer 5) ca. 40 stk. erstatningspumper for eksisterende hovedpumpestationer og andre spildevandstekniske anlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grundfos DK A/S, Center Øst
2016-08-10   Rammeaftale 2017 og 2018 for indkøb af præfabrikerede minipumpestationer (Ringsted Spildevand A/S)
Dimensionering, projektering, fabrikation og levering af: 1) ca. 250 stk. minipumpestationer. Projektering, fabrikation og levering af: 2) ca. 15 stk. sendestationer for afsendelse af rensegrise. 3) ca. 10 stk. oppumpningsbrønde for modtagelse af rensegrise samt »stripning« af svovlbrinte. Levering af: 4) ca. 50 stk. erstatningspumper for eksisterende minipumpestationer. 5) ca. 40 stk. erstatningspumper for eksisterende hovedpumpestationer og andre spildevandstekniske anlæg. Se udbuddet »
2013-07-12   Rammeaftale 2014 til 2018 for indkøb af styre- og automatiktavler til grinderpumpestationer (Ringsted Spildevand A/S)
Stk.1) Projektering, fabrikation og levering af ca. 350 styre- og automatiktavler monteret i dækskab. Tavlerne er til brug for præfabrikerede grinderpumpestationer til tryksatte spildevandssystemer (»det åbne land«) bestykket med dykkede centrifugalpumper med skæreanordning. Stk.2) Tavlerne bygges efter ens koncept (dog 2 typer) med tilhørende overensstemmelseserklæring for den efterfølgende CE-mærkning af pumpestationerne. Dokumentation skal dokumenteres digitalt. Diagrammer skal kunne viderebearbejdes … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PRO/AUTOMATIC A/S