Indkøb: Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning

Et arkiveret indkøb

De seneste indkøb foretaget af Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning

2023-09-11   Skybrudssikring af stationsområdet i Ringsted (Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning)
Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning er gået sammen om at klimatilpasse oplandet til Ringsted Station. Samtidig skal området separatkloakeres i henhold til tillæg 20 til Ringsted Kommunes spildevandsplan 2005. Separeringsprojektet fokuserer udelukkende på oplandet til Ringsted Station. Arbejderne ifm. separatkloakeringsprojektet omfatter etablering og renovering af kloak. Der planlægges at anlægge grønne regnbede og vejdræn i vej, samt terrænregulering i Sjællandsgade, Fynsgade, Vestervej og på … Se udbuddet »