2023-10-13   Levering og etablering af helt nedgravede affaldsbeholdere til krantømning - REVAS (Revas)
REVAS, som er Viborg Kommunes affaldsselskab, udbyder hermed en aftale vedr. levering og etablering af helt nedgravede affaldsbeholdere. Se udbuddet »
2021-11-05   Maskinudbud i omlastehal til REVAS (Revas)
Udbuddet omfatter levering og montering af komplet maskinleverance og omfatter i hovedtræk tragte, bånd, komprimatoranlæg samt containere på skinnelegeme til komprimering af indsamlet affald fra renoationsbiler og fra kommende genbrugsplads, der tænkes opført i nabobygning til omlastestation. Der skal med det nye anlæg etableres et fuldautomatisk anlæg til håndtering af forskellige affaldsfraktioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Varig Teknik & Miljø A/S
2017-11-09   Indsamling af dagrenovation og ressourcer udført med kranbil (Revas)
Udbuddet omfatter indsamling med kranbil af dagrenovation og ressourcer fra boligområder, virksomheder, institutioner, boligselskaber, miljøstationer og offentlige pladser mv. i Viborg Kommune, samt transport til aflæsningsstedet, som pt. er Revas' affaldscenter, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS A/S Transport & Spedition
2017-06-20   Udbud af beholdere mv (Revas)
Dette udbud omfatter levering og klargøring af nye beholdere, udbringning og registrering, samt hjemtagning af gamle beholdere ved alle husstande i Viborg Kommune. Udbuddet omfatter efter gældende forhold i alt ca. 80 000 beholdere i størrelser fra 190 liter til 660 liter. Der forventes hovedsagelig anvendt 240 liter beholdere opdelt i 2 rum. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca A/S
2017-05-22   Indsamling af dagrenovation og ressourcer med gasdrevne køretøjer (Revas)
Udbuddet omfatter indsamling med komprimatorbil af dagrenovation og ressourcer fra brugerne, dvs. private husstande, fritidshuse, virksomheder og institutioner, boligselskaber, miljøstationer og genbrugsstationer mv. i Viborg Kommune, samt transport til aflæsningsstedet, som pt. er Revas' affaldscenter, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg. Entreprisen omfatter hele Viborg Kommune. Entreprisens årlige omfang er cirka 1 000 000 tømninger af dagrenovation og cirka 460 000 tømninger af ressourcer. Tilbud … Se udbuddet »
2017-05-22   Indsamling af dagrenovation og ressourcer (Revas)
Udbuddet omfatter indsamling med komprimatorbil af dagrenovation og ressourcer fra brugerne, dvs. private husstande, fritidshuse, virksomheder og institutioner, boligselskaber, miljøstationer og genbrugsstationer m.v. i Viborg Kommune, samt transport til aflæsningsstedet, som pt. er Revas' affaldscenter, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg. Entreprisen omfatter hele Viborg Kommune. Entreprisens årlige omfang er cirka 1 000 000 tømninger af dagrenovation og cirka 460 000 tømninger af ressourcer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: meldgaard MILJØ A/S
2016-11-16   Udbud af containerkørsel (Revas)
Kontrakten vedrører containerkørsel mellem genbrugsstationer i Viborg Kommune og modtageanlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nørager Vognmandsforretning ApS
2016-11-10   Indkøb af papirsække til renovationsformål (Revas)
Udbuddet omfatter indkøb af papirsække til renovationsformål. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS A/S Svenco Papperssäckar AB
2016-08-07   Indsamling af dagrenovation og ressourcer udført med komprimatorbil (Revas)
Udbuddet omfatter indsamling med komprimatorbil af dagrenovation og ressourcer fra brugerne, dvs. private husstande, fritidshuse, virksomheder og institutioner, boligselskaber, miljøstationer og genbrugsstationer mv. i Viborg Kommune, samt transport til aflæsningsstedet, som pt. er Revas' affaldscenter, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg. Se udbuddet »
2016-08-07   Indsamling af dagrenovation og ressourcer udført med kranbil (Revas)
Udbuddet omfatter indsamling med kranbil af dagrenovation og ressourcer fra brugerne, dvs. private husstande, fritidshuse, virksomheder og institutioner, boligselskaber, miljøstationer og genbrugsstationer mv. i Viborg Kommune, samt transport til aflæsningsstedet, som pt. er Revas' affaldscenter, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg. Entreprisen er opdelt i 6 distrikter. Der kan afgives tilbud på 1 eller flere distrikter. Se udbuddet »
2016-06-28   Udbud af beholdere mv (Revas)
Dette udbud omfatter levering og klargøring af beholdere, samt udbringning og registrering ved alle husstande i Viborg Kommune. Udbuddet omfatter efter gældende forhold i alt ca. 75 000 beholdere i størrelser fra 190 liter til 660 liter. Der forventes hovedsagelig anvendt 240 liter beholdere opdelt i 2 rum. Se udbuddet »
2013-09-09   Indsamling af papir, pap og batterier (Revas)
Udbuddet omfatter indsamling af papir, pap og batterier. Indsamling skal ske fra undergrundscontainere, igloer, minicontainere samt mindre beholdere i Viborg Kommune og transporteres til Revas. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS A/S
2013-09-09   Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker (Revas)
Udbuddet omfatter indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Indsamling skal ske fra undergrundscontainere, igloer og minicontainere i Viborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RenoNorden A/S
2011-07-01   Revas - Indsamling af dagrenovation i Viborg kommune (Revas)
Indsamling og transport af dagrenovation fra husstande (private husstande, institutioner og erhvervsvirksomheder) i Viborg kommune. Dagrenovationen indsamles dels som uge tømninger dels som 14-dages tømninger, samt enkelte steder med 2 ugentlige tømninger eller tømninger hver 3. eller 4. uge. Endvidere er der tale om ad-hoc tømning af undergrundscontainere. Opsamlingsmateriellet er 110 liters papirsække eller mini-containere i størrelserne 240, 400, 600 og enkelte 800 liter, og 10 kbm vippecontainere … Se udbuddet »