Indkøb: Renovest A/S

16 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Renovest A/S

2023-10-11   EU-udbud - Afhentning og behandling af farligt affald fra Renovest A/S (Renovest A/S)
Udbuddet omfatter en rammeaftale af afhentning og behandling af farligt affald (herunder klinisk risikoaffald) fra Ordregivers fire genbrugspladser beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Aftaleperioden er 01.01.2024 til 31.12.2025. Der vil være option på aftaleforlængelse med 2 x 12 måneder, så aftalen løber frem til 31.12.2027.Den samlede opgave tildeles én tilbudsgiver.  Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stena Recycling A/S
2023-10-09   Slaggesortering Renovest A/S (Renovest A/S)
Udbuddet omfatter sortering og afsætning af slagge fra Ordregivers modtageanlæg, Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør. Aftalen forventes at løbe fra den 01/01/2024 til den 31/12/2025. Sortering forventes at finde sted ca. 2 gange årligt. Det kan dog variere alt efter den mængde, der bliver modtaget. Ordregiver har option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Hvis Ordregiver ønsker at gøre brug af optioner, skal dette meddeles … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: meldgaard MILJØ A/S
2023-10-02   Offentligt udbud Indkøb af containere og komprimatorer for Renovest A/S (Renovest A/S)
Udbuddet vedrører levering af nye containere og komprimatorer til Renovest A/S i perioden 01.01.2024 - 31-12-2025. Udbuddet omfatter containere og komprimatorer, der anvendes i Vest-himmerlands Forsynings forsyningsområde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Micodan A/S
2023-07-04   EU-udbud - Afhentning, behandling og afsætning af pap, papir og husstandsindsamlet metal fra Renovest A/S (Renovest A/S)
Udbud af afhentning, behandling og afsætning af pap, papir og husstandsindsamlet metal indsamlet hos Renovest A/S. Der udbydes en rammeaftale med tre delaftaler – en delaftale for hver affaldsfraktion, der gælder fra 15.09.2023 til 31.12.2024, hvor regler om udvidet producentansvar for emballage forventes at træde i kraft (pr. 01.01.2025). Der vil være option på forlængelse af delaftalerne, såfremt ikrafttrædelse af det udvidede producentansvar forsinkes. Ordregiver kan således forlænge aftalerne … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marius Pedersen A/S Ragn-Sells Danmark A/S Stena Recycling A/S
2023-06-13   EU-udbud på Levering af plastposer til madaffald til Renovest A/S (Renovest A/S)
Indkøb af plastposer til brug ved indsamling af madaffald for Renovest A/S via en rammeaftale, der gælder fra 15.09.2023 til 14.09.2025. Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 14.09.2027.Den samlede opgave tildeles én Tilbudsgiver, idet der indgås én rammeaftale med Ordregiver på baggrund af det aftaleudkast, som forefindes i udbudsmaterialet.Det estimerede forbrug for hele … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scan Lux Flexible A/S
2023-05-22   EU-udbud på Levering af plastposer til madaffald til Renovest A/S (Renovest A/S)
Udbuddet vedrører indkøb af plastposer til brug ved indsamling af madaffald for Renovest A/S via en rammeaftale, der gælder fra 15.08.2023 til 31.07.2025. Der vil være option på forlængelse af aftalen med op til 2 X 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.07.2027.Den samlede opgave tildeles én Tilbudsgiver, idet der indgås én rammeaftale med Ordregiver på baggrund af det aftaleudkast, som forefindes i udbudsmaterialet.Udbuddet omfatter levering af plastposer til brug for … Se udbuddet »
2023-02-02   EU udbud renovationsbiler Renovest A/S (Renovest A/S)
Renovest A/S udbyder hermed indkøb af 3 fabriksnye renovationsbiler med komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation og emballage i Vesthimmerlands kommune samt optioner for henholdsvis yderligere tilkøb af tilsvarende bil og serviceaftale. Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud jf. LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven) §§ 56 og 57. Se udbuddet »
2022-03-31   EU udbud Affaldsbeholdere til hustande for Renovest A/S (Renovest A/S)
Den udbudte ydelse vedrører levering og udbringning til slutbrugerne i Renovests forsyningsområde af 17.000 stk. 2-hjulede 240 l todelte affaldsbeholdere med todelt sidehængslet låg til Renovest A/S. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca A/S
2022-03-15   EU-udbud på indkøb og levering af fabriksny læssemaskine til Renovest A/S (Renovest A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af en fabriksny læssemaskine samt tilbagekøb af Renovest nuværende læssemaskine. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Johs. Møllers Maskiner A/S
2022-02-28   EU-udbud Service og reparation af lastbiler for Renovest A/S (Renovest A/S)
Service og reparationer på 9 lastbiler af ældre dato (inkl. hydraulisk komprimator) samt 4 lastbiler, hvor der kun skal udføres hydraulik service. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: LØGSTØR AUTOVÆRKSTED A/S
2020-03-25   Udbud af containere og mobilkomprimatorer (Renovest A/S)
Udbuddet omfatter indkøb af mobilkomprimatorer og containere. De tilbudte containere og komprimatorer skal overholde alle relevante lovgivningsmæssige krav til EU-standarder, AT-regler og vejledninger m.v. samt dansk lovgivning generelt. Ved levering at containere og komprimatorer, skal leverandøren tage 4 brugte komprimator med retur. Der skal indkøbes 4 stk. 35 m3 åben containere og 4 stk. 14 m3 åben container. Derudover 4 mobilkomprimatorer. Derudover omfatter udbuddet en option på indkøb af 4 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Micodan A/S
2020-03-19   Indkøb af renovationsbil (Renovest A/S)
Renovest A/S udbyder hermed indkøb af 1 fabriksny renovationsbil med komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation, emballage og storskrald i Vesthimmerland Kommune, som specificeret i kravspecifikationen, bilag 2, samt en option på køb af yderligere 2 renovationsbiler. Desuden omfatter udbuddet service af disse i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 7 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2019-06-03   Udbud af indkøb af én fabriksny kompaktor (Renovest A/S)
Renovest A/S udbyder hermed indkøb af et stk. fabriksny kompaktor, som specificeret i kravspecifikationen, afsnit 3. Kompaktoren skal blandt andet anvendes til flytning af affald, deponering, neddeling af træ og håndtering af brandbart affald på anlægget ved Renovest. Desuden udbydes en option på service af kompaktoren i 4 år. I forbindelse med udbuddet skal tilbudsgiveren, som en del af tilbuddet, købe en brugt kompaktor af Renovest. Den brugte kompaktor skal således indgå i handlen. Kompaktoren er en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: V. Løwener A/S
2019-05-27   Udbud af indkøb af 3 renovationsbiler (Renovest A/S)
Renovest A/S udbyder hermed indkøb af 3 fabriksnye renovationsbiler med komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation, emballage og storskrald i Vesthimmerlands kommune. Udbuddet omfatter 3 nøglefærdige renovationsbiler med komprimatorkasser som specificeret i kravspecifikationen, bilag 2, levering af reservedele til de 3 renovationsbilerne, samt en option på service af disse i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 7 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2018-12-21   Udbud af transport af containere (Renovest A/S)
Renovest A/S (herefter benævnt Ordregiver) udbyder transport af affaldscontainere (containertømninger) i Vesthimmerlands kommune. Ordregiver ønsker at opdele udbuddet i særskilte kontrakter for særskilte dele af udbuddet, da udbuddet objektivt kan adskilles i følgende ydelser: - Delaftale 1: Transport af containere fra genbrugspladser, - Delaftale 2: Transport af containere fra Oudrup modtageanlæg. Det er valgfrit for Tilbudsgiver at byde ind på én delaftale eller begge. Samlet udbudsmateriale er … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jysk Transportservice A/S
2017-12-18   Indkøb af 3 renovationsbiler (chassiser) med komprimatorkasser (Renovest A/S)
3 stk renovationsbiler med komprimatorkasser, med option for service. Se udbuddet »