Indkøb: Region Midtjylland, Hospitalsenheden Midt, Byggeri og Projekt

Et arkiveret indkøb

Region Midtjylland, Hospitalsenheden Midt, Byggeri og Projekt har historisk set været en køber af arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed, arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed og arkitektrådgivning.

De seneste indkøb foretaget af Region Midtjylland, Hospitalsenheden Midt, Byggeri og Projekt

2023-08-16   Udbud af totalrådgiveraftale for renovering af og tilbygning til Regionshospitalet Silkeborg (Region Midtjylland, Hospitalsenheden Midt, Byggeri og Projekt)
Opgaven om totalrådgivning vedrører etablering af en tilbygning i 3 etager samt ombygning af eksisterende arealer. Opgaven er inddelt i 4 etaper, som færdigprojekteres og udføres én ad gangen. Totalrådgiveraftalen er baseret på ABR 18 og Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Projektet gennemføres som Inddragende Byggeri, hvor entreprenørens kompetencer inddrages i projekteringen, og hvor der er mulighed for tidlig inddragelse af underentreprenører … Se udbuddet »