Indkøb: Region Hovedstaden. Center for ejendomme

2 arkiverede indkøb

Region Hovedstaden. Center for ejendomme har historisk set været en køber af bygge- og anlægsarbejder, forberedelse af byggeplads og nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde.

De seneste indkøb foretaget af Region Hovedstaden. Center for ejendomme

2023-06-29   Ny Psykiatri Bispebjerg, Nybyggeri etape 2. Entreprise E06 VVS-installationer og E07 Ventilation (Region Hovedstaden. Center for ejendomme)
Dette projekt omhandler VVS-arbejder og ventilationsarbejder for etape 2 af nybyggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg. Byggeriet er beliggende ved Tuborgvej 237, 2400 København NV. Alle øvrige entrepriser for etape 2 har været i udbud, og der er entreret med udførende entreprenører. Etape 2 udgør ca. 13.000 m² med bl.a. sengestuer, akutmodtagelse, undervisningsfaciliteter, administration samt behandlingsrum. Udbuddet forløber på Byggewebs Udbudsportal jf. denne udbudsbekendtgørelse pkt. I.3, hvor … Se udbuddet »
2023-02-10   Ny Psykiatri Bispebjerg_Nybyggeri_Entreprise E01 Byggemodning etape 2 (Region Hovedstaden. Center for ejendomme)
Entreprise for byggemodning og vejanlæg i forbindelse med opførelse af etape 2 nyt psykiatrisk hospital på Bispebjerg Hospital. Byggemodningsentreprisen for etape 2 udstrækker sig over ca. 21.500 m2 grundareal. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G. Tscherning A/S