Indkøb: Port of Aalborg A/S

2 arkiverede indkøb

Port of Aalborg A/S har historisk set været en køber af transportudstyr og transporthjælpemidler, skibe og både og skibe.
Historisk set har leverandørerne til Port of Aalborg A/S været Codan Forsikring A/S, Gjensidige Forsikring, Protector Forsikring, Tryg Forsikring A/S og Tuco Yacht Værft ApS.

De seneste indkøb foretaget af Port of Aalborg A/S

2023-08-08   Indkøb af forsikringer - Port of Aalborg A/S (Port of Aalborg A/S)
Port of Aalborg A/S ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: Delaftale 1: Property forsikring Delaftale 2: Maskinkaskoforsikring Delaftale 3: Erhvervs- og produktansvarsforsikring inkl. professionelt ansvar Delaftale 4: Erhvervsansvarsforsikring Delaftale 5: Arbejdsskadeforsikring Delaftale 6: Motorkøretøjsforsikring Delaftale 7: Sø- og kaskoforsikring Delaftale 8: … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring Tryg Forsikring A/S
2021-02-05   Skibsbygningskontrakt – nybygning af Fjordbus (Port of Aalborg A/S)
Centre for Logistics and Collaboration (CLS eller Kunden) har besluttet at anskaffe et prototypefartøj, benævnt som ”Fjordbus”, der forventes at overgå til transport af passagerer på tværs af Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. Fjordbussen skal være fuldt elektrificeret herunder elektrisk fremdrevet. Fjordbussen skal leveres og kunne sejle selvstændigt, betjent af et besætningsmedlem. Efterfølgende skal Fjordbussen danne platform for test og demonstration af autonom sejlads, og herfor skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tuco Yacht Værft ApS