Indkøb: Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk A.m.b.a.

4 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk A.m.b.a.

2023-11-29   Rammeaftale - Etablering af fjernvarmenet, jord og anlægsentreprise - Øster Bjerregrav og Over Fussing varmværk A.m.b.a (Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk A.m.b.a.)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud og indgå rammeaftale på jord- og retable-ringsarbejde nødvendigt for nedgravning af fjernvarmeledninger mellem fjernvarmeværk og forbrugerne i Øster Bjerregrav og Over Fussing. Herudover indeholder entreprisen jord- og retableringsarbejder for transmissionsledningen langs Viborgvej mellem Over Hornbæk og Øster Bjerregrav. I anden entreprise udføres montage-, svejse- og muffearbejde og tilstødende udføres etableringen af varmeværkerne. Bygherren … Se udbuddet »
2023-11-29   Fjernvarmerør og tilhørene montage arbejder - Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk A.m.b.a (Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk A.m.b.a.)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på fjernvarmerør, komponenter og arbejdet derfor, til udførelse af bygherres projekterede fjernvarmesystem. Leverancen omfatter alle ydelser i forbindelse med indkøb af fjernvarmerør, komponenter og montage af de angivne mængder og størrelser. I anden entreprise udføres jord- og reetableringsarbejde og tilstødende udføres etableringen af varmeværkerne. Se udbuddet »
2023-11-13   Varmeakkumuleringstank - Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk A.m.b.a (Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk A.m.b.a.)
Nærværende totalentreprise omfatter komplet projektering, levering, montering samt afprøvning og idriftsættelse af en varmeakkumuleringstank, fuldt færdig til drift, med en effektiv volumen på mini-mum 2.500 m3 inkl. fundament, komplet instrumentering og nitrogenanlæg. Se udbuddet »
2023-11-13   Funktionsudbud for komplet varmecentral - Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk A.m.b.a (Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk A.m.b.a.)
Nærværende totalentreprise omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med etableringen af en komplet, nøglefærdig varmecentral til forsyning af Øster Bjerregrav og Over Fussing, vest for Randers. Leverancerne omfatter bl.a. teknikbygning, et minimum 3,4 MW luft/vand-varmepumpeanlæg – som anvender CO2 som kølemiddel – med energioptagere og transformere, en ca. 1,4 MW 400 V elkedel, komplette røranlæg til både primær- og sekundærside med alle nødvendige ventiler, transmittere, ud-luftere, … Se udbuddet »