Indkøb: Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Et arkiveret indkøb

Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a. har historisk set været en køber af bygge- og anlægsarbejder og hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder.

De seneste indkøb foretaget af Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

2023-07-05   Ølgod Fjernvarmeselskab - Akkumuleringstank (Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a.)
Entreprisen udbydes i totalentreprise. Entreprisen omfatter levering og etablering af en akkumuleringstank med en størrelse på ca. 3500 m3. Se udbuddet »