Indkøb: Nyborg Forsyning & Service A/S

7 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Nyborg Forsyning & Service A/S

2023-09-14   TV-inspektion og spuling samt relaterede opgaver (Nyborg Forsyning & Service A/S)
Udbuddet vedrører levering af TV-inspektion og spuling, herunder TV-inspektion og spuling afhovedledninger og brøndstik, TV-inspektion af stikledninger, supplerende spule- og sugeopgaver somomfatter rodskæringer, brøndrapportering, slamoptagelse, bortskaffelse af slam m.m. til ordregiver.Der indgåes en aktiv og en hviledne rammeaftale.  Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kloak- og Miljøservice A/S Marius Pedersen A/S Norva24 Danmark A/S
2016-11-14   Indsamling af affald i Distrikt 3 — Nyborg Syd (Nyborg Forsyning & Service A/S)
Indsamling og transport af husholdningsaffald og tømning af genbrugsøer i en del af Nyborg Kommune, Distrikt 3 — Nyborg Syd. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Reno Fyn ApS
2013-01-16   Indsamling af affald i distrikt 2 (Nyborg Forsyning & Service A/S)
Renovationskørsel (indsamling af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding samt batterier) og tømning af genbrugsøer i del af Nyborg Kommune, Distrikt 2. Se udbuddet »
2012-10-03   Udbud af rådgiverydelse (Nyborg Forsyning & Service A/S)
Nyborg Forsyning & Service A/S (herefter benævnt NFS) udbyder teknisk rådgivning og bistand for "Nedlægning af Mullerup renseanlæg". Det eksisterende kloakopland skal analyseres for uvedkommende vand. Rådgiver undersøger for fejlkoblinger og indsivning. Dernæst ny afskærende ledning til andet kloakopland. Fjerne teknisk anlæg, jordhåndtering og oprydning efter renseanlægget. NFS forudsætter at rådgiver gør sig bekendt med området forud for tilbudsgivningen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Envidan
2011-11-09   Indsamling af affald i distrikt 3 (Nyborg Forsyning & Service A/S)
Nyborg Forsyning & Service A/S udbyder på vegne af Nyborg Kommune, Renovationskørsel (indsamling af vegetabilsk affald og dagrenovationsaffald til forbrænding samt batterier) og tømning af genbrugsøer i del af Nyborg Kommune, Distrikt 3. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Reno Fyn I/S
2011-10-18   Udbud af revisionsydelse for NFS A/S (Nyborg Forsyning & Service A/S)
Nyborg Forsyning og Service A/S udbyder revisionsopgaven for perioden 1.1.2012 til 31.12.2015. Udbuddet omhandler revision for NFS A/S med tilhørende selskaber, nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Sidste frist for tilbud er den 12.12.2011 kl. 12:00. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser http://permalink.mercell.com/30475915.aspx. Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark … Se udbuddet »
2011-06-29   Udbud af rådgiverydelse (Nyborg Forsyning & Service A/S)
Nyborg Forsyning & Service A/S (efterfølgende benævnt NFS) udbyder teknisk rådgivning og bistand for ”Kloakseparering af Svanedamskvarteret”. Af Nyborg Kommunes spildevandsplan fremgår at området omkring Svanedamsgade skal kloaksepareres. Det drejer sig bl.a. om: — Kronprinsensgade. — Børge Jensens plads. — Birkhovedvej. — Svanedamsgade. — Martinus Rasmussensgade. — Wørishøffersgade. — Ellemosevej. — Bredahlsgade samt del af Christianslundsvej. I projektet indgår desuden en ombygning af pumpestationen … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S