Indkøb: Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

2 arkiverede indkøb

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har historisk set været en køber af it-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, programmering af software og konsulentvirksomhed og programmelrelaterede tjenester.
Historisk set har leverandørerne til Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser været Bruun & Partnere ApS og iMotivate ApS.

De seneste indkøb foretaget af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

2023-05-31   Offentligt udbud omhandlende kommunikations- og markedsføringsopgaver til Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser)
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er en erhvervsskole (herefter i det følgende benævnt ”Ordregiver”) beliggende i Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner. Ordregiver består af syv (7) afdelinger, som har hver deres egen profil. Afdelingerne har forskellige behov for markedsføring afhængigt af uddannelsessammensætningen. Ordregiver har en overordnet profil og afdelingerne har hver deres egen identitet. Udbuddet omfatter markedsføring knyttet til Ordregiver og de syv (7) afdelinger med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bruun & Partnere ApS
2022-11-15   Udbud med forhandling af Online uddannelsesplatform til EUCNVS (Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser)
Nærværende udbud vedrører anskaffelse af en online uddannelsesplatform til Nordvestsjællands erhvervs- & gymnasieuddannelser (EUCNVS) der understøtter asynkron undervisning af studerende online samt drift, vedligeholdelse og markedsføring af den tilbudte uddannelsesplatform. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling , og består både af en prækvalifikationsfase , en indledende tilbudsfase og en skriftlig forhandlingsfase med efterfølgende afgivelse af endeligt tilbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: iMotivate ApS