Indkøb: NordVestBo

7 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af NordVestBo

2023-08-14   NordVestBo - Forsikringsudbud (NordVestBo)
NordVestBo ønsker tilbud på Bygning-, løsøre-, IT- og erhvervs- og produktansvarsforsikring. Der henvises til udbudsmaterialet og de respektive kravspecifikationer. Forsikringsaftalen skal træde i kraft d. 1. december 2023 med fremtidigt hovedforfald 01.01. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tryg
2020-05-14   Forsikringsubbud for NordVestBo (NordVestBo)
Forsikringsudbud for NordVestBo. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Glasforsikring Tryg
2019-11-14   Totalrådgiverkontrakt - afdeling 122 Baunevænget (NordVestBo)
Udbuddet vedrøre totalrådgivning i forbindelse med renovering af bebyggelsen omfattende 208 boliger opført som "slyngede" kædehuse, bygget i 4 afsnit i perioden fra 1981-1988. Bebyggelsen rummer forskellige byggetekniske problemstillinger, der skal løses. Problemerne omfatter byggetekniske fejl, der skal rettes, boliger der sammenlægges eller indrettes som ”tilgængelighedsboliger”. Herudover omfatter projektet renovering af kloaker og opdatering af udvendige arealer i et mindre omfang. Der er udarbejdet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Erik Arkitekter A/S
2019-11-10   Rengøringsservice (trappevask mv) - NVB (NordVestBo)
Rengøringsservice (trappevask) og vinduespolering for ca. 40 afdelinger under NordVestBO i hhv Holstebro (3 afd som option), Struer (option) og Ulfborg (option), derudover omfattes administrationsbygninger, 1 plejehjem (option) og 1 lægehus (option). Udbydes samlet i én delaftale. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring, herunder trappevask og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter polering af ind- og udvendigt facadeglas og internt glas. Rengøringsservice bliver på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S
2019-09-20   Rengøringsservice (trappevask mv) - NVB (NordVestBo)
Rengøringsservice (trappevask) og vinduespolering for ca. 40 afdelinger under NordVestBO i hhv Holstebro (3 option), Struer (option) og Ulfborg (option), derudover omfattes administrationsbygninger, 1 plejehjem (option) og 1 lægehus (option). Udbydes samlet i en delaftale. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring, herunder trappevask og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter polering af ind- og udvendigt facadeglas og internt glas. Rengøringsservice bliver på nuværende … Se udbuddet »
2018-10-16   Udbud af grøn pleje på udearealer i afdelinger under NordVestBo (NordVestBo)
Udbuddet vedrører udførelsen af grøn pleje på udearealer i afdelinger under NordVestBo, beliggende i Holstebro Kommune. Arealerne er fordelt på 23 afdelinger: - Afdeling 1, - Afdeling 2, - Afdeling 8, - Afdeling 9, - Afdeling 10, - Afdeling 11, - Afdeling 12, - Afdeling 13, - Afdeling 17, - Afdeling 18, - Afdeling 19, - Afdeling 20, - Afdeling 21, - Afdeling 22, - Afdeling 23, - Afdeling 24, - Afdeling 25, - Afdeling 30, - Afdeling 31, - Afdeling 34, - Afdeling 38, - Afdeling 39, - Afdeling 40. Den … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S
2018-04-17   Udbud af grønne områder og vintertjeneste (NordVestBo)
Udbuddet vedrører udførelsen af grøn pleje og vintertjeneste på udearealer i afdelinger under NordVestBo, beliggende i Struer Kommune. Arealerne er fordelt på 8 afdelinger: - Afdeling 101. - Afdeling 109. - Afdeling 117. - Afdeling 118. - Afdeling 119. - Afdeling 121. - Afdeling 122. - Afdeling 124. Der indgås kontrakt med én entreprenør. Kontraktperioden er fra 1.10.2018 til og med 30.9.2022. Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard