Indkøb: Nord Energi Net A/S

6 arkiverede indkøb

Historisk set har leverandørerne til Nord Energi Net A/S været Dansk Energirådgivning A/S, Kamstrup A/S, Kolektor Etra d.o.o. og Siemens A/S.

De seneste indkøb foretaget af Nord Energi Net A/S

2023-09-15   Indkøb af 2 x Shunt Reaktorspoler (Nord Energi Net A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 1 x 25 MVAr shunt reaktorspole og 1 x 20 MVAr shunt reaktorspole, med mulighed for at købe yderligere 2 x 15 MVAr shunt reaktorspoler.Kravene til den udbudte genstand er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen, aftalebilag 1, mens Ordregivers krav til aftalens vilkår fremgår af det vedlagte udkast til samhandelsaftalen.Aftalen vil være gældende fra den 1. februar 2024 til og med den 31. januar 2027 med mulighed for, at Ordregiver kan … Se udbuddet »
2023-03-28   60/10 kV transformere (Nord Energi Net A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde. Se udbuddet »
2022-01-14   Udbud af 10 kV primære fordelingsanlæg (Nord Energi Net A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Nord Energi Net A/S at indhente tilbud på 10 kV primære fordelingsanlæg inkl. montering og test til brug vedr. distribution af el i Nord Energi Net A/S’ forsyningsområde. Formålet med udbuddet og indgåelse af rammeaftalen er at sikre leverancer af 10 kV primære fordelingsanlæg til hhv. nyanlæg og renovering. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Siemens A/S
2020-07-07   Rammeaftale vedr. 60/10 kV transformere - Nord Energi 2020 - udbud med forhandling (Nord Energi Net A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Nord Energi at indhente tilbud på rammeaftale vedrørende 60/10 kV transformere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kolektor Etra d.o.o.
2018-11-08   Prækvalifikation til udbud på Indberetningsberettigede energibesparelser (Nord Energi Net A/S)
Ydelsen omfatter levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til energispareaftalen indgået den 16.12.2016 mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme. Tryk her https://permalink.mercell.com/93270833.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Energirådgivning A/S
2013-08-14   Prækvalifikation – Levering og montage af fjernaflæste elmålere med tilhørende kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem (Nord Energi Net A/S)
Annonceringen vedrører prækvalifikation til afgivelse af tilbud vedrørende levering og montage af fjernaflæste, elektroniske målere for el (ca. 60 000 stk.) samt levering, etablering og idriftsættelse af tilhørende kommunikationsnetværk og hjemtagningssystem. Etableringen af fjernaflæsningen skal finde sted over en ca. 1 1/2 årig periode med afslutning 30.6.2015. Leverancen opdeles efter aftale i en række geografiske delområder. Leverancen omfatter, udover levering og montage af målere samt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kamstrup A/S