Indkøb: NK Spildevand A/S

Et arkiveret indkøb

NK Spildevand A/S har historisk set været en køber af industrimaskiner, diverse maskiner til generelle og specielle formål og diverse specialmaskiner.

De seneste indkøb foretaget af NK Spildevand A/S

2023-08-16   Tømningsordning - Envafors (NK Spildevand A/S)
Udbuddet vedrører planlægning og tømning af bundfældningstanke, der er omfattet af Næstved og Slagelse Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke, samt transport og bortskaffelse af det septiske slam jf. bilag 4 til samtlige af selskabets enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.Desuden omfatter ydelserne indmelding af / tilbagemelding på/kvittering af gennemførte tømninger, fejlregistreringer samt lokalisering og tilstand af tankanlæggene til Selskabet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marius Pedersen A/S