Indkøb: Niras A/S

5 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Niras A/S

2023-04-19   Genudbud af udbud af Skabe til opsamling og opbevaring af farligt affald for Favrskov Affald, Kredsløb, RenoDjurs og RenoSyd (Niras A/S)
Udbuddet er et fælles udbud for 4 kommunale og fælleskommunale selskaber: Favrskov Affald A/S Kredsløb A/S (tidligere Affaldvarme Aarhus) RenoDjurs I/S RenoSyd I/S De 4 selskaber er beliggende i Region Midt og står for affaldshåndteringen i kommunerne Favrskov, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Odder og Skanderborg Kommuner med et samlet befolkningstal pr. september 2022 på ca. 579.000 fordelt på ca. 155.000 haveboliger (parcelhuse, rækkehuse m.m.) samt ca. 128.000 etageboliger (inkl. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PWS Danmark A/S
2023-01-05   Skabe til opsamling og opbevaring af farligt affald for Favrskov Affald, Kredsløb, RenoDjurs og RenoSyd (Niras A/S)
Udbuddet er et fælles udbud for 4 kommunale og fælleskommunale selskaber: Favrskov Affald A/S Kredsløb A/S (tidligere Affaldvarme Aarhus) RenoDjurs I/S RenoSyd I/S De 4 selskaber er beliggende i Region Midt og står for affaldshåndteringen i kommunerne Favrskov, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Odder og Skanderborg Kommuner med et samlet befolkningstal pr. september 2022 på ca. 579.000 fordelt på ca. 155.000 haveboliger (parcelhuse, rækkehuse m.m.) samt ca. 128.000 etageboliger (inkl. … Se udbuddet »
2022-12-22   Indsamling, sortering og afsætning af farligt affald fra fællesbebyggelser for Favrskov Affald, Kredsløb, RenoDjurs... (Niras A/S)
Udbuddet er et fælles udbud for 4 kommunale og fælleskommunale selskaber: Favrskov Affald A/S Kredsløb A/S (tidligere Affaldvarme Aarhus) RenoDjurs I/S RenoSyd I/S Se udbuddet »
2022-05-05   Indkøb af plastposer og plastsække til I/S REFA (Niras A/S)
Udbuddet omfatter levering af plastposer, der skal anvendes af oplandets husstande til opsamling af madaffald i husstandene samt levering af plastsække, der skal anvendes til opsamling af fraktionen plast/mad- og drikkekarton i husstandene. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eric Storm A/S Scan Lux Flexible A/S
2018-09-17   Udbud af polymerindkøb til slamafvanding (Niras A/S)
Udbuddet vedrører levering af polymer til afvanding af slam på 21 renseanlæg med i alt 23 delleverancer. Udbuddet gennemføres af NIRAS A/S på vegne af Faxe Forsyning, Guldborgsund Forsyning, Lolland Forsyning, Kalundborg Forsyning, Ringsted Forsyning og Odsherred Forsyning. Udbuddet er et begrænset udbud med prækvalifikation af tilbudsgivere og en efterfølgende tilbudsfase med fuldskalatest på renseanlæggene. Tryk her https://permalink.mercell.com/91695662.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Afridana Afridana A/S BTC Dansk Aquakemi