Indkøb: NFS Renovation A/S

6 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af NFS Renovation A/S

2023-09-29   EU-udbud vedr. containerkørsel fra genbrugsstationer for NFS Renovation A/S (NFS Renovation A/S)
Udbuddet vedrører containerkørsel fra 3 genbrugsstationer i Nyborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Erik Jørgensens Eftf. A/S
2022-11-07   Udbud på husstandsindsamlet affald - Distrikt 2 i Nyborg (NFS Renovation A/S)
Indsamling af affald ved husstande og centralt placeret indsamlingsøer i en del af Nyborg Kommune for NFS Renovation A/S. Derud over vil der også være indsamling fra offentlige bygninger og -institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: meldgaard MILJØ A/S
2022-05-18   Indkøb, levering og installation af helt nedgravede beholdere til Nyborg Centrum (NFS Renovation A/S)
De nedgravede beholdere skal anvendes til nye indsamlingsordninger, der skal sikre, at borgerne i centrum af Nyborg har mulighed for at sortere deres husholdningsaffald i de 10 fraktioner, der er besluttet i ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PWS Danmark A/S
2021-03-10   Udbud på beholdere til dagrenovation (NFS Renovation A/S)
Udbuddet vedrører indkøb, montering og udbringning af nye affaldsbeholdere samt hjemtagning, og evt. demontering og bortskaffelse af gamle affaldsbeholdere i Nyborg kommune for NFS Renovation A/S. Der vil i løbet af det første halve år af rammeaftalens løbetid skulle leveres 2 hovedleverancer, som omfatter den væsentligste og primære del af rammeaftalen. I den efterfølgende periode vil der ske suppleringskøb samt indkøb af reservedele. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og varegrupper, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PWS Danmark A/S
2020-10-01   Udbud på husstandsindsamlet affald for NFS Renovation A/S (NFS Renovation A/S)
Kontrakten vedrører husstandsindsamlet affald i en del af Nyborg Kommune for NFS Renovation A/S (herefter benævnt NFS). Derud over vil der også være indsamling fra centralt placerede genbrugsøer og fra offentlige bygninger og -institutioner. I en indkøringsfase vil den nuværende ordning fortsætte med de eksisterende stativer, beholdere og containere, og med renovationskøretøjer der kan håndtere de nuværende spande, en nuværende ordning vil blive benævnt som den " den gammel ordning". Efter nærmere aftale … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Erik Jørgensens Eftf. A/S
2019-12-20   Containerkørsel fra genbrugsstationer for NFS Renovation A/S (NFS Renovation A/S)
Udbuddet er opdelt i følgende delkontrakter: — Delkontrakt 1: Containerkørsel fra Nyborg GBS & Komprimatorstationen i Nyborg, — Delkontrakt 2: Containerkørsel fra Ullerslev GBS, — Delkontrakt 3: Containerkørsel fra Ørbæk GBS. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Erik Jørgensens Eftf. A/S