Indkøb: NFS Renovation A/S (Nyborg Forsyning og Service)

Et arkiveret indkøb

Historisk set har leverandørerne til NFS Renovation A/S (Nyborg Forsyning og Service) været H.J. HANSEN RECYCLING A/S, Marius Pedersen A/S og meldgaard MILJØ A/S.

De seneste indkøb foretaget af NFS Renovation A/S (Nyborg Forsyning og Service)

2023-07-05   Udbud af modtagelse og behandling affaldsfraktion (Mineraluld, Madrasser, Imprægneret træ, Flasker og glas, Jern og metal) (NFS Renovation A/S (Nyborg Forsyning og Service))
Udbuddet vedrører modtagelse og behandling af affaldsfraktionerne:  Delaftale 1: Mineraluld,   Delaftale 2: Madrasser,   Delaftale 3: Imprægneret træ,   Delaftale 4: Flasker og glas,  Delaftale 5: Jern og metal.  Se udbuddet »
Nævnte leverandører: H.J. HANSEN RECYCLING A/S Marius Pedersen A/S meldgaard MILJØ A/S