Indkøb: Kompetencecenter Sjælland ApS

3 arkiverede indkøb

Historisk set har leverandørerne til Kompetencecenter Sjælland ApS været Eurofins Miljø A/S og Eurofins Miljø Vand A/S.

De seneste indkøb foretaget af Kompetencecenter Sjælland ApS

2023-09-15   Kopi af: Forbrugsafregningssystem til KompetenceCenter Sjælland (Kompetencecenter Sjælland ApS)
Udbuddet vedrører levering, vedligeholdelse og support af et nyt Forbrugsafregningssystem til de 3 ud af de 4 forsyningsselskaber i KompetenceCenter Sjælland (KCS) det sidste forsyningsselskab deltager ikke forpligtende på kontrakten og kan dermed vælge at benytte sig af kontrakten efterfølgende som option. Forbrugsafregningssystemet skal integrere og dataudveksle til en række 3. parts systemer.Udover selve Forbrugsafregningssystemet omfatter dette udbud afsendelse af både fysisk og digital post, samt … Se udbuddet »
2023-08-21   Forbrugsafregningssystem til KompetenceCenter Sjælland (Kompetencecenter Sjælland ApS)
Udbuddet vedrører levering, vedligeholdelse og support af et nyt Forbrugsafregningssystem til de 3 ud af de 4 forsyningsselskaber i KompetenceCenter Sjælland (KCS) det sidste forsyningsselskab deltager ikke forpligtende på kontrakten og kan dermed vælge at benytte sig af kontrakten efterfølgende som option. Forbrugsafregningssystemet skal integrere og dataudveksle til en række 3. parts systemer. Udover selve Forbrugsafregningssystemet omfatter dette udbud afsendelse af både fysisk og digital post, samt … Se udbuddet »
2020-04-15   Laboratorieanalyser for Kompetencecenter Sjælland (Kompetencecenter Sjælland ApS)
Ordregiver udbyder laboratorieanalyser i henhold til underlagt lovgivning der beskriver lovpligtige prøvetagninger og analyser af drikkevand, grundvand og overfladevand samt spildevand, slam, jord og perkolat. Derudover tages egenkontrolprøver hos flere af selskaberne. Der udarbejdes årsprøveplaner for alle selskaberne. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler; 1) Delaftale 1: drikkevand, grundvand og overfladevand 2) Delaftale 2: spildevand, slam, jord og perkolat. De 2 delaftaler evalueres særskilt og der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eurofins Miljø A/S Eurofins Miljø Vand A/S