Indkøb: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen

12 arkiverede indkøb

Historisk set har leverandørerne til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen været Rambøll Danmark A/S, meldgaard MILJØ A/S, Niras A/S, Scan Lux Flexible A/S, Teamtronic A/S og Watergroup A/S.

De seneste indkøb foretaget af Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen

2023-10-16   Marina City - E3A (installationsentreprise) (Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen)
På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel. Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende boligog havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina og den største udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser. For nærmere beskrivelse af projektet henvises til https://www.kolding.dk/borger/planer-og-projekter/marina-city/ Nærværende entreprise omfatter vand-, spildevand- og elinstallationer på/til flydebroer, ny dækmole Øst og ombygget eksisterende dækmole. Se udbuddet »
2023-09-26   Marina City - E2 (Dækmoler) (Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen)
På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel. Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina og den største udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser. For nærmere beskrivelse af projektet henvises til https://www.kolding.dk/borger/planer-og-projekter/marina-city/ Nærværende entreprise omfatter opførelse af dækmoler og ombygning af eksisterende dækmole til Marina City.. Pæle til dækmolerne leveres som bygherreleverance. Der … Se udbuddet »
2023-09-26   Marina City - E3 (Aptering Flydebroer) (Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen)
På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel. Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende boligog havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina og den største udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser. For nærmere beskrivelse af projektet henvises til https://www.kolding.dk/borger/planer-og-projekter/marina-city/ Nærværende entreprise angår tilbudsgivning på design, levering og montering af nye betonflydebroer, landgange samt diverse udstyr. Se udbuddet »
2023-09-05   Kolding Ådal - Oplandsprojekt, udbud af totalrådgivning (Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen)
Med nærværende udbud ønsker Kolding Kommune, at indhente tilbud på totalrådgivning i forbindelse med etablering af et klimatilpasningsprojekt, der bidrager med at tilbageholde vand i oplandet til Kolding Å, så vandføringen gennem byen holdes nede på et niveau, hvor oversvømmelse af åens bredder er acceptabel. Se udbuddet »
2023-04-25   Klimatilpasningsprojekt Kolding Å - Pumpe og sluse - Entreprise A, Hovedentreprise (Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen)
Kolding Kommune har i samarbejde med Blue Kolding som driftsansvarlig planlagt en række indsatser i Kolding Å og oplandet med henblik på i fremtiden at forhindre oversvømmelser af byen. En af disse indsatser er nærværende projekt om etablering af et pumpe- og sluseanlæg ved udmundingen af Kolding Å i Kolding Fjord kombineret med diger samt mulighed for udrulning af mobile watertubes langs havnen m.m. Nærværende hovedentreprise vedrører udførelse af slusebygværk. Se udbuddet »
2023-01-06   Klimatilpasningsprojekt Kolding Å pumpe og sluse - Snekkepumper (Entreprise B) (Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen)
Klimatilpasningsprojekt Kolding Å pumpe og sluse. Dette udbud vedrører en delentreprise (B) om udførelse af projektering, levering, installation og idriftsættelse af 4 stk. snekkepumper på pumpestation ved udmundingen af Kolding Å i Kolding Fjord. De 4 pumper skal tilsammen kunne pumpe 20 m³/s, med en løftehøjde på ca. 2,25 m, og pumperne skal være ”fiskevenlige”. Levering og etablering på sitet af betonkonstruktioner og elforsyning indgår ikke i nærværende udbudte snekkepumpeentreprise, men der vil … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Watergroup A/S
2022-04-13   Rådgiverkontrakt vedrørende udarbejdelse af strategiske alternativer vedrørende udviklingen af Koldings havneområder (Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen)
Ved nærværende udbud udbydes en rådgiverkontrakt omkring udarbejdelse af 3-4 strategiske alternativer til Kolding Kommune vedrørende udviklingen af Koldings havneområder. Kolding Kommune ønsker med nærværende udbud at finde et tværfagligt rådgiverteam, som skal medvirke i den strategiske fase vedrørende udviklingen af Kolding havneområde. Der henvises til den uddybende beskrivelse i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.4 samt i udbudsbetingelserne og udbudsmaterialet. Tryk her … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niras A/S
2022-03-30   Teknisk rådgivning i forbindelse med projektering og udførelse af landarealerne i Marina City, Kolding (Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen)
Kolding Kommune forestår, som bygherre, projekteringen og udførelsen af bl.a. landarealerne i Marina City. Projekteringsafdelingen i By- og Udviklingsforvaltningen har ansvaret herfor. Kolding Kommune har behov for teknisk rådgivning i forbindelse med denne projektering og udførelse af landarealerne i Marina City. Ved nærværende udbud udbydes en 4-årig rammeaftale vedrørende den tekniske rådgivning ifm. med projekteringen, udbud (teknisk bistand) og udførelsen af landarealerne i Marina City. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2019-11-22   Totalrådgivning til Klimaprojekt Brændkjær (Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen)
Ordregiver ønsker, at indhente tilbud på totalrådgivning i forbindelse med klimasikring af boligområdet Brændkjær i Kolding. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2017-08-14   Indkøb af plastposer (Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen)
Indkøb af 15 600 000 plastposer til kildesorteret organisk affald. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scan Lux Flexible A/S
2016-09-13   Indsamling og transport af restaffald, batterier og småt elektronik (Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen)
Ugentlig indsamling af restaffald, småt elektronik og batterier fra alle husstande i Kolding Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: meldgaard MILJØ A/S
2011-01-28   Køb af energieffektive, innovative LED erstatningslyskilder (Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen)
Levering af energieffektive, innovative LED erstatningslyskilder til følgende kommuner: Esbjerg, Fredericia, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Kolding, Middelfart, Odense, Randers, Silkeborg, Svendborg, Sønderborg, Vejle samt Århus, som tilsammen udgør 12-By Gruppens Indkøbscentral. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Teamtronic A/S