2023-08-15   ED11 - udbygning af fjernvarme i erhvervsområde i Køge (Køge Fjernvarme c/o VEKS)
Udbuddet vedrører udførelse af jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter. Arbejdet udføres primært i forbindelse med konvertering af naturgaskunder til fjernvarme. Det geografiske omfang er beskrevet i det øvrige udbudsmateriale. kontrakten omfatter ud over aktiviteter på selve arbejdsstedet også ydelser såsom indhentning af gravetilladelser, kontakt til vejmyndigheder, kontakt til berørte kunder, kontakt til politi, kontakt til … Se udbuddet »
2022-12-01   Køge Fjernvarme - K02 (Køge Fjernvarme c/o VEKS)
Udbuddet vedrører udførelse af jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter. Arbejdet udføres primært i forbindelse med konvertering af naturgaskunder til fjernvarme. Det geografiske omfang er beskrevet i det øvrige udbudsmateriale. Kontrakten omfatter ud over aktiviteter på selve arbejdsstedet også ydelser såsom indhentning af gravetilladelser, kontakt til vejmyndigheder, kontakt til berørte kunder, kontakt til politi, kontakt til … Se udbuddet »