Indkøb: Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt

7 arkiverede indkøb

Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt har historisk set været en køber af sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed og sociale foranstaltninger.
Historisk set har leverandørerne til Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt været Hans Knudsens Instituttet og Københavns Professionshøjskole S/I.

De seneste indkøb foretaget af Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt

2023-06-09   Udbud om midlertidige ophold og aflastningspladser efter SEL § 84 (Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt)
Leverandøren skal drifte 16 midlertidige opholds- og aflastningspladser efter SEL § 84 for særlig pleje - og støttekrævende borgere. Tryk her https://permalink.mercell.com/205896617.aspx Se udbuddet »
2022-12-22   Udbud om kompetenceudvikling (Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på kompetenceudvikling med uddannelse i Recovery og Rehabilitering. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Københavns Professionshøjskole S/I
2022-11-04   Midlertidige ophold og aflastningspladser efter SEL § 84 (Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt)
Udbud af drift af midlertidige opholds- og aflastningspladser efter SEL §84 for særlig pleje, - og støttekrævende borgere, som i udgangspunkt er op til 65 år. Pladserne skal drives efter den definerede kvalitet i kravspecifikationen, herunder de beskrevne kompetencer og kvalifikationer. Tryk her https://permalink.mercell.com/189499896.aspx Se udbuddet »
2022-09-19   Idrætstilbud til personer med psykisk og fysisk funktionsedsættelse (Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt)
Det ønskes at kunne tilbyde borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse fra 18 år et forløb efter servicelovens § 104, som både har fokus på undervisning i idrætsaktiviteter og fokus på borgernes fremadrettede udvikling ift. selvstændighed og sociale kompetencer og aktiviteter/beskæftigelse. Tryk her https://permalink.mercell.com/186609590.aspx Se udbuddet »
2022-08-26   Pakning og levering af fixesæt (Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt)
Københavns Kommune indhenter udbyder opgaven med at pakke og levere injektionssæt samt øvrigt injektionsudstyr og kondomer. Tryk her https://permalink.mercell.com/185221441.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hans Knudsens Instituttet
2022-06-24   Udbud om kompetenceudvikling (Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på kompetenceudvikling med uddannelse i Recovery og Rehabilitering. Tryk her https://permalink.mercell.com/182002624.aspx Se udbuddet »
2019-07-16   Ombygning af Handicapbiler (Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt)
Der er tale om en priskonkurrence med henblik på at få en Prisaftale. Ordregiver vil benytte Prisaftalen som udgangspunkt forberegning af støtte til Borgere, som opnår bevilling i medfør af servicelovens§ 114 til ombygning/særlig indretning af handicapbiler. Se udbuddet »