Indkøb: Kjellerup Fjernvarme

2 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Kjellerup Fjernvarme

2023-09-15   Udbud af rørleverancen - Gaskonvertering af Vinderslev ved Kjellerup (Kjellerup Fjernvarme)
Udbuddet omfatter leverancen af stålrør og fleksible rør for etablering af ledningsanlæg i forbindelse med Kjellerup Fjernvarmes gaskonvertering af Vinderslev. Projektet omfatter etablering af transmissionsledning fra Kjellerup på Søndergade frem til Vinderslev, hvor der etableres hoved- og stikledninger i det eksisterende boligområde. Se udbuddet »
2017-12-14   Prækvalifikation -Kjellerup Fjernvarme, bygningsentrepriser for etablering af nyt flisværk (Kjellerup Fjernvarme)
Annonceringen vedrører prækvalifikation entreprenører, med følgende udbud for afgivelse af tilbud på bygninger og anlæg i hovedentreprise, til nyt flisvarmeværk. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Chr. Johannsen A/S