Indkøb: Kalundborg Havn

3 arkiverede indkøb

Historisk set har leverandørerne til Kalundborg Havn været NCC Industry A/S, PowerCon A/S og WASA Dredging OY Ltd.

De seneste indkøb foretaget af Kalundborg Havn

2023-11-03   Udbud af to nye landstrømsanlæg til Kalundborg Havn (Kalundborg Havn)
Kalundborg Havn ønsker at indkøbe to nye landstrømsanlæg med tilhørende udstyr til Kalundborg Havns Østhavn til tilslutning af skibe, som ofte ligger i havn i længere tid ad gangen. Aftalen vedrører kun levering og installering af selve landstrømsanlæggene, idet anlægsarbejder og elentreprise er udskilt til særskilte aftaler, og dermed ikke omfattet af dette udbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PowerCon A/S
2017-04-27   Kalundborg Ny Vesthavn (Kalundborg Havn)
Etablering af 500 lbm kaj ved 15 m vanddybde samt to delvist forankrede fløjvægge på hver 40 m. Kajen udføres med ankre i 2 niveauer med stålhammer samt med pullert og fenderfundamenter pr. 15 m. Der etableres 690 m stenkastninger på siden af et ca. 140 000 m² opfyldningsområde. Dertil etableres yderligere ca. 190 000 m² havneareal ved afgravning af et landområde. 785 000 eller 920 000 m³ uddybning og klapning. Ca. 93 000 m² belægning, belysning, afvanding, spildevand og vandforsyning. Ca. 24 000 m² … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Industry A/S WASA Dredging OY Ltd
2012-09-19   Laste/losse maskine (Kalundborg Havn)
Levering af mobil fuldhydraulisk laste/losse maskine med kranfunktion og service til brug ved lastning/losning fra havnekaj af skibe indtil 3.500 BRT. Maskinen skal være monteret med hjul i dimension max. 16.00-25 samt to krøjemotorer. Max. akseltryk 60 tons. Dieselmotor min. 300 kW. Se udbuddet »