Indkøb: Institut for Menneskerettigheder

6 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Institut for Menneskerettigheder

2023-07-05   Anskaffelse af revisions- og rådgivningsydelser (Institut for Menneskerettigheder)
Udbuddet omfatter udførelse af lovpligtig ekstern revision for Institut for Menneskerettigheder. Der skal udføres årlige revision samt erklæring på regnskabet for det gældende regnskabsår påbegyndende med regnskabsåret 2023. Udbuddet omfatter endvidere revision af Institut for Menneskerettigheders EU-projekter samt eventuelt løbende rådgivning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
2022-10-28   Rengøringsservice - Institut for menneskerettigheder (Institut for Menneskerettigheder)
Udbuddet omfatter rengøringsservice for Institut for menneskerettigheder på adressen Wilders Plads 8K i København. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern Leverandør (udbuddets omfang fremgår af bilag til udbudsbetingelserne). Kontraktbilag 3 med kravspecifikationer, indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte Ydelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ProfilService A/S
2019-06-14   Rengøringsservice - Institut for menneskerettigheder (Institut for Menneskerettigheder)
Udbuddet omfatter rengøringsservice for Institut for menneskerettigheder på adressen Wilders Plads 8K i København. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets omfang fremgår Bilag A i Kontraktbilag 2: Udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kongsvang Cleaning & Facility A/S
2018-09-28   Anskaffelse af revisions- og rådgivningsydelser (Institut for Menneskerettigheder)
Udbuddet omfatter udførelse af lovpligtig ekstern revision for Institut for Menneskerettigheder. Der skal udføres årlige revision samt erklæring på regnskabet for det gældende regnskabsår på begyndende med regnskabsåret 2018. Udbuddet omfatter endvidere revision af Institut for Menneskerettigheders EU-projekter samt eventuelt løbende rådgivning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ernst & Young
2018-07-17   Udbuddet vedrører levering af bærbare samt desktop computere inklusive docking stations til Institut for Menneskerettigheder (Institut for Menneskerettigheder)
Dette er et genudbud vedrører levering af bærbare samt desktop computere inklusive docking stations til Institut for Menneskerettigheder. Udbuddet omfatter desuden serviceaftale på computerne i minimum 3 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Comm2IG A/S
2018-05-24   Udbuddet vedrører levering af bærbare samt desktop computere inklusive docking stations til Institut for Menneskerettigheder (Institut for Menneskerettigheder)
Udbuddet vedrører levering af bærbare samt desktop computere inklusive docking stations til Institut for Menneskerettigheder. Udbuddet omfatter desuden serviceaftale på computerne i minimum 3 år. Se udbuddet »